Afronding inspraak voor locaties windmolens

BORNE/HENGELO - De gemeente Hengelo is deze week bezig met afronding van de Karavaan van de Nieuwe Energie. Onder deze noemer konden zowel Hengeloërs als inwoners van Borne meepraten over de plekken voor windmolens.

Op vrijdag 25 juni ging de Karavaan van start bij basisschool De Wheele. Hierna volgenden een tweetal bijeenkomst in Hengelo, eentje in Beckum en deze maandag werd de bijeenkomst gehouden in de Bornsche Maten op de parkeerplaats van De Veste. Deze lbijeenkomst werd toegevoegd aan het schema op verzoek van de wijkraad en inwoners.

De Twentse gemeenten gaan de komende jaren meer duurzame energie opwekken. Hierbij kiest Borne voor zonnestroom; in mei stelde de gemeenteraad onze lokale Energievisie vast. Dit omvat de ambitie om 17 GWh aan zonnestroom op te wekken via grotere velden en nog eens 3 GWh via zonnepanelen op grotere daken. Borne sluit op dit moment windturbines op haar grondgebied uit.

Dit laatste is bij de buren in Hengelo anders; de gemeente onderzoekt nu geschikte locaties voor een tweetal windturbines. Er zijn vijf plekken op het oog, waaronder op het bedrijventerrein Westermaat en de kruising van de A1 en A35 in Woolde. Kortom, plekken waar een groot aantal Bornenaren uit moeten kijken op deze duurzame energieopwekkers.

De gemeente zal nu de inbreng van inwoners meenemen in de afwegingen voor de beoogde locatie. Ondertussen is er regiobreed wel steeds meer weerstand bij inwoners tegen de komst van windmolens. Gemeenten zoals Hengelo beargumenteren echter dat windturbines veel meer stroom opwekken dan zonnepanelen en dat deze dus essentieel zijn om de ambitie te halen qua duurzame energie.

Meer berichten
 
Auto zoeker