Foto: Shutterstock

Tijdelijke ondersteuning in Hengelo verlengd en verruimd

HENGELO - De coronacrisis heeft grote gevolgen voor onze samenleving. Met de Tijdelijke Ondersteuning Noodzakelijke Kosten (TONK) kunnen werknemers, ondernemers én werkzoekenden een bijdrage in de woonlasten aanvragen. De gemeente heeft deze regeling nu verlengd én verruimd.

Aanvragers kunnen nu ondersteuning krijgen bij de woonlasten over de periode van 1 januari tot 1 oktober; eerder was dit tot 1 juli. Het gaat dan om een bedrag van 500 euro per maand, een verdubbeling ten opzichte van de eerdere 250 euro per maand. Ook moet het gezinsinkomen in januari dit jaar nog maar ten minste 15 procent lager zijn dan een maandinkomen in 2020, wat eerder 30 procent was. Door dit laatste komen meer mensen in aanmerking die eerder tussen wal en schip vielen. Mensen die eerder al deze ondersteuning aanvroegen krijgen met terugwerkende kracht nog de aanvullende 250 euro. Een welkome meevaller dus.

Aanvragen
Nieuwe aanvragen kunnen gedaan worden via www.hengelo.nl/tonk. De bijdrage die men ontvangt is bestemd om het verlies aan inkomen te compenseren en zo de woonlasten wel weer te kunnen betalen. TONK kan een oplossing bieden aan huishoudens als zij geen recht hebben op andere financiële regelingen of uitkeringen, zoals een huurtoeslag of WW-uitkering. Of die ondanks andere regelingen nog steeds te weinig inkomsten hebben om de woonkosten te kunnen betalen.

Onbelaste gift
“Deze ondersteuningsmaatregel is onbelast”, benadrukt Mariska ten Heuw, wethouder Werk en Inkomen. “Mensen hoeven dus niet bang te zijn dat ze straks bij het invullen van de belastingpapieren voor een vervelende verrassing komen te staan”. Bovendien gaat het om een gift. ‘Het geld hoeft niet terugbetaald te worden’, aldus Ten Heuw.

Ruimhartiger
Het college van B&W heeft de regeling verruimd, omdat er - net als in de rest van Nederland - tot nog toe weinig gebruik van werd gemaakt. In de afgelopen periode hebben 76 Hengeloërs een aanvraag voor TONK ingediend. Daarvan zijn er 42 toegekend en 34 afgewezen. Grootste reden voor het afwijzen is dat mensen recht blijken te hebben op huurtoeslag of een verhoging daarvan, waarmee ze hun woonlasten kunnen verlagen.

Voorwaarden
De gemeente Hengelo heeft een aantal voorwaarden opgesteld om in aanmerking te komen voor deze regeling. Zo mag een echtpaar maximaal 12.590 euro hebben aan contant geld, waardepapieren of bitcoins; dit is 6.259 euro voor een alleenstaande. Ook moet het huishouden woonlasten hebben van een eigen woning of huurwoning in de vrije sector. Wanneer men een woning huurt in de sociale sector kan een verhoging van de huurtoeslag aangevraagd worden. Mensen die aan deze voorwaarden voldoen, kunnen via www.hengelo.nl/tonk een aanvraag indienen.

Meer berichten
 
Auto zoeker