Foto: Shutterstock.com

Hart van Zuid volop in ontwikkeling

HENGELO - Het stadsdeel Hart van Zuid is volop in ontwikkeling. Er ontstaat een uniek en levendig stadsdeel met zo’n 1.000 woningen. Meerdere marktpartijen investeren in deze ontwikkeling en ook het rijk heeft in maart een belangrijke subsidie toegekend om de woningbouw te versnellen.

Het college van Burgemeester en Wethouders stelt de gemeenteraad voor om 4,2 miljoen euro beschikbaar te stellen voor dit project. Dit geld wordt ingezet als cofinanciering voor de subsidieregeling Woningbouwimpuls van het Rijk. Daarmee voldoet de gemeente aan de voorwaarde voor deze subsidie, waarbij het Rijk ook 4,2 miljoen euro zal bijdragen aan Hart van Zuid. Alle partijen zetten zich in om op korte termijn te kunnen gaan bouwen en richten zich daarbij vooral op woningen voor starters. Maar ook mensen die door willen groeien op de woningmarkt kunnen hier straks terecht.

Volgende stappen
“De plannen voor Hart van Zuid zijn ambitieus en omvangrijk en vragen een goede regie én extra investeringen om de beoogde betaalbaarheid van de woningen én kwaliteit te kunnen waarborgen”, aldus Mariska ten Heuw, wethouder Hart van Zuid. Het college van B&W heeft daarom een aantal besluiten genomen die de ontwikkeling van het gebied verder mogelijk maken. Deze besluiten moeten nog door de gemeenteraad worden bevestigd. Het college stelt voor in te stemmen met de geactualiseerde Ontwikkelkaart en de geactualiseerde grondexploitatie. Ook stelt het college voor de zogenoemde ‘gebiedsgerichte woningbouwprogrammering’ te bekrachtigen, waarmee gemeente en marktpartijen afspreken dat 25 tot 40 procent van alle woningen in Hart van Zuid onder de noemer ‘betaalbaar’ zullen vallen. Daarbij gaat het om betaalbare koop- en huurwoningen.

Mooie insteek
Hart van Zuid moet een mooie mix worden van ‘eigentijds en eigenzinnig wonen, werken, leren en ontmoeten’ volgens de gemeente. Gericht op mensen die graag in het hart van de stad leven en op zoek zijn naar nét iets anders. Er komt hoogbouw dicht bij de binnenstad en een grote verscheidenheid aan grondgebonden woningen in de rest van het gebied. Ook komen er grote en kleinere lofts in historische gebouwen, zoals het Dikkersgebouw aan de Industriestraat en het Hazemeijerterrein. De verschillende deelgebieden worden gefaseerd ontwikkeld. Bij de inrichting van openbare ruimte wordt uitgegaan van veel groen en water voor een mooie sfeer.

Meer berichten
 
Auto zoeker