Uit het verleden van Hengelo: Markt

HENGELO - Met deel 41 van Uit het verleden van Hengelo duikt u samen met Marinus van Rooy in de geschiedenis van de Markt.

De kogel is door de kerk. Na 20 jaar overleg is de raad akkoord met het ontwerp voor herinrichting van de Markt. Er wordt weleens gezegd dat over politiek en het weer het meest wordt gesproken in Nederland. Met die regel is in Hengelo geruime tijd de hand gelicht. Op verjaardagen werd regelmatig dit onderwerp aangekaart. Het ene na het andere ontwerp kwam ter sprake. De Hengelose burgerij mocht meepraten, ontwerpen indienen, enzovoort, maar het kwam er niet van. Maar nu is het eindelijk zover en kan eind 2021 de schop in de grond.
De Markt is van oorsprong een verzamelplaats voor verkoop van producten. Maar het is veel meer dan dat. Het is een sociaal gebeuren, mensen die elkaar in jaren niet gezien hebben, ontmoeten elkaar en vriendschappen worden opgebouwd of verstevigd. Hengelo heeft op een groot aantal plaatsen haar wekelijkse markt gehouden, de warenmarkt twee maal per week en een veemarkt om de 14 dagen. De warenmarkt en veemarkt werden gehouden in de binnenstad. In 1890 begon de warenmarkt samen met de veemarkt. Na afbraak van de textielfabrieken de Twentsche Bontweverij aan de Oldenzaalsestraat-Wemenstraat in 1928 werd de veemarkt naar die plek verplaatst. Het bombardement van 6/7 oktober 1944 vernielde de Nieuwe Markt waarna het marktbestuur op zoek moest naar nieuwe mogelijkheden.

Van 1945 tot 1958 heeft de warenmarkt een groot aantal plaatsen bezet in Hengelo. Na 1945 werden er grootse plannen gesmeed om de grote lege plaatsen, ontstaan door het bombardement een juiste invulling te geven. Een prachtig wederopbouwplan kwam te voorschijn met daarin een groot plein waar men van alles kon organiseren. Afbraakpanden volgden tussen Molenstraat/Brinkstraat en de Telgen. Een plein waar de warenmarkt, kermis, circus en manifestaties konden plaatsvinden. Nauwe straatjes uit de twintiger en dertiger jaren moesten plaats maken voor ruimere straten voor parkeren van auto’s. Dat was de gedachte en opzet in 1950.

Omstreeks 2000 dacht men er geheel anders over. Een kaal leeg plein zonder sfeer, dat moet toch anders kunnen. Laten wij dat anders invullen. Met wat er allemaal aan voorstellen is ontworpen, opgeworpen, gewogen en te licht bevonden en uiteindelijk afgewezen is met gemak een vleugel van het Historisch Museum te vullen. Het leedvermaak van de Hengelose burger kende geen grenzen.

In uw herinnering wil ik graag oproepen dat een groot aantal jaren geleden ter verfraaiing van de Markt lichtlindes werden geplaatst. Maar u weet het, deze deden niet wat ervan verwacht werd en verdwenenen na enige tijd.

De warenmarkt zal nu als een soort lint via de Markt-Telgen-Enschedesestraat-Brinkstraat haar beslag krijgen. De geheel nieuwe opzet van de Markt ziet er geweldig uit. Met een rooftopbar, de vijver waar de beren hun vermaak vinden en het vele groen lijkt een goede keuze. Tussen de opening van de Markt in 1958 en nu in 2021 liggen 63 jaar. Het is zeer wel mogelijk dat over 60 jaar de opzet van nu geheel veranderd is en weer op de schop gaat. Er is een spreekwoord dat zegt “Het kost een paar cent, maar dan heb je ook wat”. Dit project gaat 3,9 miljoen euro kosten. De overige kosten met betrekking tot aanpassing van het winkelgebied meegerekend komt het geheel uit op 8,0 miljoen euro. Met de wens uitspreken dat de Hengelose bevolking een goede kans heeft gemaakt en dit alles op waarde weet te waarderen tot in lengte van jaren.

Tot een volgende keer,
Marinus van Rooy

Meer berichten
 
Auto zoeker