Hengeloërs willen best verduurzamen

HENGELO - De inwoners van Hengelo zien over het algemeen het belang om de uitdaging van klimaatverandering op te pakken en toe te werken naar een duurzame, groene samenleving. De gemeente trekt deze positieve conclusies op basis van een peiling onder het eigen HengeloPanel.

De Hengelose samenleving duurzamer maken is een uitdaging die wij gezamenlijk aan moeten gaan. Niet alleen de gemeente, maar ook de inwoners zelf. Draagvlak is erg belangrijk voor besluiten op het gebied van duurzame energie en aardgasvrij wonen.

Belangrijk thema
Via het HengeloPanel konden inwoners meepraten over diverse thema’s. Ruim 85 procent van ondervraagden is van mening dat klimaatverandering een belangrijk probleem is dat aangepakt moet worden. Ruim 82 procent vindt het ook belangrijk om van fossiele energie over te stappen naar duurzame energie.

Aardgasvrij wonen
Eén van de belangrijke ontwikkelingen die ook buiten Hengelo speelt is het dichtdraaien van de gaskraan. In 2050 moet Nederland geheel aardgasvrij zijn, waar onder meer woningcorporaties en de gemeenten al veel mee bezig zijn. De gemeente vroeg het panel of zij bekend zijn met deze ambitie en hoe zij hier tegenaan kijken. Het beeld is redelijk goed; ongeveer de helft staat positief tegenover een aardgasvrij gemeente, maar 30 procent is negatief tot zeer negatief. Wel zijn de meeste mensen bereid om zelf bij te dragen aan het laten isoleren en aardgasvrij maken van hun eigen woning. Uiteraard verwachten zij wel een rol voor de gemeente en Rijksoverheid, waarbij een subsidie veel goed maakt qua investeringen. Ongeveer de helft van de panelleden is bereid tussen de 2.500 en 10.000 euro te investeren in energiebesparende maatregelen. Een derde wil zelf juist niets investeren. Plaatsing van een warmtepomp - één van de alternatieven voor het aardgas - kost echter al gauw zo’n 5.000 euro, oplopend tot 25.000 euro. Subsidies of andere steun in de vorm van duurzaamheidslening zijn nodig om draagvlak te krijgen onder deze stappen.

Duurzame energie
Op het gebied van duurzame energie is de helft van de ondervraagden positief over grotere zonnevelden. Driekwart wil echter liever niet dat dit ten koste gaat van de natuur in Hengelo. Over plaatsing van windturbines zijn de inwoners verdeeld; de groep die positief is, is ongeveer net zo groot als de groep die afkeurend is. Iets meer dan de helft van inwoners wil niet dat windmolens hoorbaar zijn bij woningen en dat ze het liefste buiten de bebouwde kom geplaatst worden.

Actief meepraten
Hengeloërs willen graag actief betrokken worden bij al deze processen, zeker ook wanneer deze een impact hebben op hun eigen woning, straat of buurt. De gemeente is hoe dan ook druk bezig om Hengeloërs zo goed mogelijk te informeren over wat er op hen afkomt. Zo zal de Nijverheid als eerste wijk in Hengelo aardgasvrij worden.

Meer berichten
 
Auto zoeker