Corona stelt leerplichtambtenaren voor uitdagingen

HENGELO/BORNE - Het schooljaar 2019-2020 was een bijzonder schooljaar door de uitbraak van de corona-pandemie. Dat blijkt uit het jaarverslag Leerplicht en RMC dat deze week is vastgesteld door de colleges van Borne en Hengelo.

Door de pandemie zijn de leerplichtambtenaren op een andere wijze aan het werk geweest. Scholen konden bijvoorbeeld niet alle leerlingen goed bereiken. Leerplicht hielp daarbij. Nadruk van de leerplichtambtenaren ligt sinds de corona-pandemie minder op verzuim bestrijden, maar vooral op het ondersteunen van de scholen met hun leerlingen en ouders om het (online) onderwijs zoveel mogelijk te laten doorgaan. Het aantal verzuimmeldingen en het aantal voortijdig schoolverlaters in het leerplichtverslag van vorig schooljaar (2019-2020) is dan ook moeilijker te interpreteren.

Lichte daling
In Hengelo en Borne is het aantal verzuimmeldingen licht gedaald. In 2018-2019 waren er 271 meldingen in Hengelo en 52 in Borne. In schooljaar 2019-2020 waren er 249 in Hengelo en 43 in Borne. Leerplichtambtenaren hebben in 2019-2020 in Hengelo 9 keer een proces verbaal voor verzuim uitgeschreven. Dat jaar ervoor was dat 7 keer. In Borne werd er geen proces verbaal voor verzuim uitgeschreven in 2019-2020. Het schooljaar ervoor was dat 4 keer. In Hengelo werd in 2019-2020 9 keer een Haltstraf toegekend voor verzuim. Het jaar ervoor was dat nog 7 keer. In Borne werd 1 keer iemand naar bureau Halt gestuurd en in 2018-2019 ook 1 keer.

Corona
De basisscholen zijn in 2020 van half maart tot na de meivakantie gesloten gebleven en de middelbare scholen zelfs tot begin juni. Op het MBO is tot aan de zomervakantie online les geweest met slechts beperkte contactmomenten. Kinderen van ouders met cruciale beroepen moesten in die periode wel naar school kunnen. Ook konden na een paar weken kwetsbare leerlingen naar school komen. In deze periode is er veel afstemming geweest tussen het onderwijs, de gemeentelijke jeugdregisseurs/jeugdconsulenten en de leerplichtambtenaren om alle leerlingen in beeld te houden.

Grote uitdagingen
Sommige ouders lukte het niet door bijvoorbeeld eigen thuiswerk, eigen problematiek of het ontbreken van (goed werkende) computers om het thuisonderwijs vorm te geven. Hierin hebben leerplichtambtenaren actief meegedacht en acties ondernomen om in contact te komen met de ouders en leerlingen om tot oplossingen te komen. Daarnaast kreeg leerplicht na de lockdown regelmatig vragen vanuit school en ouders over situaties waarin ouders de kinderen thuis hielden, dit omdat ouders moeite hadden met de coronamaatregelen of zelf onder de risicogroep vielen. In deze zaken heeft leerplicht meegedacht en bemiddeld. In 2019-2020 heeft het Regionale Meld- en Coördinatie functie (RMC) in totaal 295 jongeren preventief begeleid om te voorkomen dat ze aan het einde van het schooljaar voortijdig schoolverlater werden. Dit zijn er 48 minder dan het schooljaar ervoor. Van de 295 preventief begeleide jongeren kwamen er 225 uit Hengelo, 38 uit Hof van Twente en 32 uit Borne.

Meer berichten
 
Auto zoeker