Ondersteuning aan zelfstandige ondernemer bij heroriëntatie

HENGELO - Het college van B&W reserveert € 70.000,- om zelfstandige ondernemers te kunnen helpen bij het vormen van een toekomstperspectief voor de periode na de coronacrisis, waarbij ondernemers geen aanspraak meer kunnen maken op de steun- en herstelpakketten. ROZ neemt de uitvoering op zich.

“Veel ondernemers ondervinden problemen door de coronacrisis. Een aantal ondernemers zal na de crisis een (bij)baan willen zoeken of (financiële) aanpassingen doen in zijn onderneming. Met dit voorstel reserveert de gemeente Hengelo geld voor deze dienstverlening van ROZ, om ondernemers te ondersteunen in deze heroriëntatie”, aldus Mariska ten Heuw, wethouder Werk & Inkomen. ‘ROZ heeft heel veel contact met de ondernemers en de adviseurs weten als geen ander wat er speelt”, aldus Ten Heuw.

Voor álle ondernemers
In Twente voert ROZ voor 12 van de 14 gemeenten onder meer de bijstand voor zelfstandigen (BBZ) uit en de Tijdelijke overbruggingsregeling zelfstandig ondernemers (Tozo). Hilco Huisstede, manager bij ROZ: “We hebben in de afgelopen periode gezien dat het een deel van de ondernemers lukt om nieuwe activiteiten te ontwikkelen, al dan niet met behulp van het eigen netwerk. Andere ondernemers slaan zelfs een geheel nieuwe koers in. Een ander deel lukt dit echter niet op eigen houtje en heeft hier hulp bij nodig. ROZ kan deze ondernemers helpen.”

Ondersteuning op maat
ROZ heeft diverse routes ontwikkeld om de ondernemers op maat te kunnen helpen. Zo kijken de adviseurs samen met de ondernemer onder meer of het huidige businessmodel voldoende middelen oplevert om van te kunnen leven. Is dat niet het geval, dan wordt samen gekeken of er aanpassingen mogelijk zijn of dat er misschien wel een compleet nieuw businessmodel opgestart moet worden. Bovendien hebben veel ondernemers financiële vraagstukken vanwege de coronamaatregelen. Ondernemers kunnen zich melden bij ROZ via het contactformulier op www.rozgroep.nl/contact, per mail (info@rozgroep.nl) of telefonisch: 074 241 5100.

Meer berichten