Veel belangstelling voor oude biebpand

HENGELO - Er is veel interesse om ‘iets’ te doen met de voormalige bibliotheek aan de Vondelstraat. De gemeente zette het pand te koop omdat het niet meer in gebruik is als gemeentelijk archief. De ambitie is om een passende, maatschappelijk relevante invulling te vinden voor het markante pand.

Dat er veel interesse is bleek wel uit de ruim 22 inzendingen die de gemeente ontving. Een selectiecommissie heeft na een zorgvuldig proces uit alle ingediende plannen er vijf gekozen die het beste voldoen aan de vooraf gestelde criteria. Deze indieners krijgen tot en met 17 mei de tijd om de plannen verder uit te werken. Eind mei verwacht de gemeente dat het winnende plan bekend is. De selectiecommissie, met expertise vanuit verschillende vakafdelingen, heeft alle plannen beoordeelt op de volgende selectiecriteria: het concept voor het gebouw, minimale ondergrens van de bieding en referenties van vergelijkbare projecten van de inschrijver.

Vervolg
De indieners van de gekozen plannen mogen het pand de komende tijd opnieuw bezichtigen. Vervolgens krijgen ze de tijd om hun plan verder uit te werken. Op 20 mei presenteren ze hun uitgewerkte plan voor de selectiecommissie. Eind juli vindt de daadwerkelijke verkoop plaats. De ambitie is om een plan te ontwikkelen dat recht doet aan de geschiedenis van het pand door de jaren heen, met een invulling waar maatschappelijk behoefte aan is.

Meer berichten