Laatste fase Deldenerstraat gaat in mei van start

HENGELO - De gemeente Hengelo heeft dit jaar nog veel werk in het vooruitzicht. In mei start de laatste fase van werkzaamheden aan de Deldenerstraat. Het gaat dan om het deel vanaf de kruising met de Tuindorpstraat tot aan de Langestraat, inclusief Mitchamplein en Marskant (tot Brugstraat). De weg is straks veiliger en met een betere doorstroming. Ook de riolering en het groen zal onder handen genomen worden.

De nieuwe inrichting moet straks een betere doorstroming hebben en veiliger aanvoelen. Er komen vrijliggende fietspaden en er wordt een flink stuk van fietssnelweg F35 gerealiseerd. Nieuwe, slimme verkeersregelinstallaties moeten het verkeer efficiënter regelen. Ook verbetert de oversteekbaarheid van de Deldenerstraat voor voetgangers, doordat er een voetgangersoversteek wordt toegevoegd bij de hoek Deldenerstraat/Marskant.

Vervangen riolering
Op de locatie van de huidige parkeerplaats langs de Marskant komt straks woningbouw. De Berflobeek krijgt in dat project een prominentere plek. Uiteindelijk wordt ook het regenwaterriool van de Deldenerstraat en de Marskant aangesloten op de Berflobeek. Daarvoor is het nodig om het huidige gemengde rioolstelsel om te bouwen naar een gescheiden rioolstelsel. Dit voorkomt straks wateroverlast en biedt de mogelijkheid om in de toekomst meer verharde oppervlakken vanuit de binnenstad op aan te sluiten.

Groener Mitchamplein
Het Mitchamplein verandert van een stenige parkeerplaats in een parkeerplaats met meer groen. Er komen meer bomen op het Mitchamplein en langs de Marskant. De herinrichting is een mooie kans om het duurzamer aan te pakken. Het schone regenwater van de dakoppervlakken kan worden gebruikt als voeding voor de nieuwe bomen. Tussen de Marskant en de nieuwe fietssnelweg F35 komen smalle groenvakken omzoomd met cortenstaal. Dat past bij het beeld van de binnenstad. De laatste fase van het project start nu dus in mei aan de centrumkring. Dit zal naar verwachting eind november allemaal klaar zijn. Begin 2022 starten de werkzaamheden rondom het Mitchamplein en richting kruispunt Tuindorpstraat. Dit duurt tot in de zomer van 2022.

Meer berichten