Impuls voor woningbouw in Hart van Zuid komende jaren

HENGELO - De gemeente Hengelo krijgt naar verwachting 4,2 miljoen euro van het Rijk voor de versnelde bouw van ruim 700 woningen in Hart van Zuid.

In Hengelo is een groot tekort aan betaalbare woningen voor starters en middeninkomens. Hart van Zuid biedt volop kansen voor deze doelgroep. De gemeente is dan ook erg blij met de rijksbijdrage, waarmee de bouw sneller van start kan gaan. Hart van Zuid is een stadsdeel voor mensen die graag in het hart van de stad leven en die op zoek zijn naar nét even iets anders. Op dit moment is er echter te weinig aanbod voor mensen die op zoek zijn naar relatief goedkope (kleine) woningen in een dynamische omgeving. “We zien dat jongeren, vakmensen en hogeropgeleiden onze regio nu verlaten, omdat ze hier geen passende woning kunnen vinden”, aldus wethouder Mariska Ten Heuw. “Die trend willen we doorbreken. We willen deze mensen graag aan ons binden door ze in Hart van Zuid straks hét alternatief te bieden. Dat is belangrijk voor een gezonde toekomst van de stad, voor een gezonde arbeidsmarkt en de economische positie van onze regio.”

Veel woningen
Binnen een periode van tien jaar zullen versneld minimaal 700 woningen in Hart van Zuid worden gebouwd die passen binnen de ambitie van de woonimpuls. In 2022 worden de eerste woningen gebouwd. Dankzij de rijksbijdrage kunnen er circa 230 woningen gerealiseerd worden met een vraagprijs onder de 250.000 euro (koopwoning) of een huur van maximaal 737 euro per maand. Dit zijn de bedragen die in deze regio gelden als ‘betaalbaar’. Gekeken naar de norm die het Rijk hanteert, dan valt ruim 76 procent van de 700 woningen onder de noemer ‘betaalbaar’ (koopsom onder de 325.000 euro en huurwoningen tot 1.000 euro per maand). De aanvraag is in nauw en goed overleg met de provincie Overijssel, de woningcorporatie Welbions en betrokken marktpartijen opgesteld. Al deze partijen hebben een steunverklaring bij de aanvraag afgegeven. “Alle partijen geloven in de verdere ontwikkeling van Hart van Zuid en staan klaar om op korte termijn te starten. Hiermee kunnen en willen we gezamenlijk een belangrijke bijdrage leveren aan de opgave om op korte termijn voldoende betaalbare woningen te realiseren.”

Meer berichten