Hengelo zet volgende stappen voor omgevingsvisies

Hengelo zet volgende stappen voor omgevingsvisies

HENGELO - De gemeente is al goed op weg met de toekomstplannen voor de binnenstad en Hart van Zuid. De gemeenteraad heeft het plan van aanpak voor de omgevingsvisie vastgesteld. Dit is weer een belangrijke vereiste om alle aspecten van de fysieke leefomgeving vast te leggen.

De Omgevingswet gaat over het beschermen en benutten van de fysieke leefomgeving. Eén van de onderdelen van de wet is een verplichting voor gemeenten om voor hun gehele grondgebied één omgevingsvisie te maken. De omgevingsvisie voor heel Hengelo bestaat uit tenminste drie deelvisies. De omgevingsvisie voor het Buitengebied is de eerste deelvisie die vast is gesteld op 7 oktober 2020, de tweede deelvisie omvat het gebied binnenstad en Hart van Zuid. De laatste deelvisie gaat in op het resterende, stedelijk gebied.

Kaders vaststellen
Nu het Plan van Aanpak voor de omgevingsvisie Binnenstad en Hart van Zuid is vastgesteld, wordt het kader opgesteld. In het kader staan alle afspraken vastgelegd waar het proces aan moet voldoen. Daarnaast wordt er ook geïnventariseerd welk beleid, projecten en afspraken er al zijn voor het gebied en waar rekening mee gehouden moet worden. Een soort van voorraadkast van het gebied. Voor het maken van de omgevingsvisie wordt eerst gekeken naar wat er nog in de voorraadkast staat en of het nog actueel is. De voorraad wordt als het ware gecheckt. Daarna wordt bepaald wat er voor nodig is om voor het gehele gebied een omgevingsvisie op te kunnen stellen.

Meepraten
Als er spreekwoordelijke ingrediënten missen in de voorraadkast of over de datum zijn, zijn dat onderwerpen waar participatie van inwoners en ondernemers wordt gevraagd. De gemeenteraad stelt het kader vast en bepaalt daarmee het speelveld. Waar gaat het in dit proces wel en niet over en bij welke onderwerpen betrekken we de samenleving? Wat betekent de omgevingsvisie voor het gebied? De omgevingsvisie komt onder meer in de plaats van: structuurvisies, verkeers- en vervoerplannen, milieubeleidsplannen, etc. De gemeente voegt het beleid op de verschillende terreinen van de fysieke leefomgeving samen in één omgevingsvisie, en verbindt dit ook met elkaar. Op www.hengelo.nl/omgevingsvisie staat meer informatie.

Meer berichten
 
Auto zoeker