Meer vuurwerkschade ondanks vuurwerkverbod

Meer vuurwerkschade ondanks vuurwerkverbod

HENGELO - De afgelopen jaarwisseling gold er, naast de maatregelen om de verspreiding van het coronavirus te beperken, een landelijk vuurwerkverbod. De balans is nu opgemaakt wat de schadekosten betreft.

Aan gemeentelijke gebouwen, prullenbakken en verkeersborden is uiteindelijk voor ruim € 11.000,- schade aangericht. Dit is een lichte stijging ten opzichte van de vorige jaarwisseling. Zo is op de Alferinkschool lekkage en waterschade ontstaan. De overige schade is waarschijnlijk door illegaal vuurwerk toegebracht aan gemeentelijke objecten zoals prullenbakken, containers en verkeersborden verspreid over heel Hengelo. De vuurwerkschade is weliswaar toegenomen, maar wat betreft vuurwerkoverlast viel het mee. Verspreid over 31 december en 1 januari zijn er 11 meldingen bij de gemeente binnengekomen. Dat is ruim minder dan voorgaande jaren.

Carbidschieten
Het carbidschieten was daarentegen buiten de bebouwde kom wel toegestaan. Hiervoor zijn 24 aanvragen bij de gemeente ingediend. Er is geen overlast gemeld.

Meer berichten
 
Auto zoeker