Concept-ontwerpen voor herinrichting Europastraat

Concept-ontwerpen voor herinrichting Europastraat

BORNE - Zoals bekend wordt de Europastraat opnieuw ingericht. In april 2020 konden omwonenden en weggebruikers een online vragenlijst invullen. Aan de hand van de vele reacties, opmerkingen en tips zijn zogeheten concept-ontwerpen gemaakt. Deze zijn nu door alle belangstellenden te bekijken.

Uit de reacties kwam onder andere naar voren dat verbetering van de veiligheid een belangrijke wens is van de omwonenden. Het uitgangspunt is zodoende om van de Europastraat geen brede asfaltbaan te maken (waar het verkeer mogelijk te hard zal rijden). De gemeente wil de straat als 30-kilometerweg inrichten, zodat het doorgaand verkeer gestimuleerd wordt om via de randwegen te rijden.

Klimaatbestendig
Daarnaast is het van belang om de Europastraat klimaatbestendig te maken. Het plan is om dit te bereiken met bijvoorbeeld meer groen en een waterberging. Regenwater kan dan worden opgevangen in beplanting en waterdoorlatende bestrating. Daarnaast moet er meer ruimte komen voor voetgangers en fietsers.

Reageer
Om de ontwerpen te bekijken gaat u naar: www.borne.nl/nieuws/concept-ontwerpeneuropastraat. Het is mogelijk om tot en met 17 februari te reageren op de plannen. De antwoorden zijn vertrouwelijk. Voor vragen kunt een e-mail sturen naar jgm.reinders@borne.nl of contact opnemen via 14074. Omwonenden zijn per brief uitgenodigd om te reageren.

Meer berichten