Team BudgetAlert helpt namens de gemeente bij schulden

Team BudgetAlert helpt namens de gemeente bij schulden

HENGELO - Iemand die schulden heeft, zal daar niet direct mee te koop lopen. Vaak speelt schaamte een rol, maar zeker ook het gevoel het zelf op te willen lossen. Inmiddels is wel duidelijk dat hoe eerder iemand met betalingsproblemen geholpen wordt, des te makkelijker en sneller de problemen opgelost kunnen worden. ‘Vroeg Eropaf’ helpt daarbij.

Sinds 1 januari zijn gemeenten wettelijk verplicht om bij signalering van schulden actief de inwoners te benaderen en vroegtijdig hulp aan te bieden. Gemeenten mogen niet afwachten tot inwoners zich zelf melden. Dat de gemeente zelf actie onderneemt, betekent niet dat inwoners verplicht zijn om de hulp te aanvaarden. De aangeboden hulp is vrijblijvend, maar de hoop is wel dat deze aanvaard wordt.

Positief resultaat
Gemeente Hengelo heeft vooruitlopend op de wettelijk verplichting in maart 2020 al de werkwijze ‘Vroeg Eropaf’ in het leven geroepen. De resultaten daarvan waren positief. BudgetAlert gaat namens de gemeente dan ook door met deze werkwijze om bij betalingsachterstanden op huur, energie, water en zorgverzekering hulp te bieden. BudgetAlert werkt hiervoor samen met bijvoorbeeld Wijkracht, Welbions, Vitens en Menzis. Met deze organisaties is ook de afspraak gemaakt dat zij de gegevens voor deze doeleinden mogen delen. ‘Hoe eerder onze inwoners ondersteuning krijgen bij hun financiële administratie, hoe beter’, aldus wethouder Mariska ten Heuw.

Stijging verwacht
Uit landelijke cijfers blijkt: één op de vijf huishoudens heeft financiële problemen. De verwachting is dat meer mensen in de financiële problemen komen als gevolg van de coronacrisis. Gemiddeld wachten mensen met schulden 4 tot 5 jaar met hulp zoeken. Dat is zonde, want het bedrag wordt in die 5 jaar ruim 10 keer zo hoog. Daarom zet de gemeente Hengelo in op het zo vroeg mogelijk signaleren van betalingsachterstanden. Hiermee wil de gemeente oplopende schulden en eventuele bijkomende problemen bij inwoners voorkomen. Ten Heuw: ‘We willen hiermee voorkomen dat onze inwoners worden afgesloten van energie of water of uit hun huis worden gezet. Daarnaast willen we de schade op deze manier beperken door zo snel mogelijk actie te ondernemen. Het uiteindelijke doel is om een gezonde financiële situatie te creëren waar de inwoner zelf verder mee kan.’

Zelf aan de bel trekken
Hulp bij schulden? BudgetAlert! Hoe eerder zij u kunnen ondersteunen, hoe beter. BudgetAlert biedt advies en hulp bij financiële problemen. U hoeft niet af te wachten totdat team BudgetAlert u benadert, u kunt ook zelf met het team contact opnemen. Dan kan gezamenlijk worden voorkomen dat betalingsachterstanden veranderen in grote schulden. Voor vragen kunt u contact opnemen met team BudgetAlert, via het Zorgloket, telefoon (074) 245 9131. Of kijk op www.hengelo.nl/schulden.

Meer berichten
 
Auto zoeker