Praat mee in Borne

Praat mee in Borne

BORNE - De gemeente moet ook dit jaar weer de nodige besluiten nemen en beleid aanpassen. Betrokkenheid van de inwoners is hierbij wenselijk; alleen door uw mening te geven weet de gemeente wat er speelt. Eén van de mogelijkheden om mee te praten is het online Bornepanel.

Net als veel andere gemeenten beschikt ook Borne over een online panel. Dit is een passende aanvulling op de mogelijkheden om via inspraak mee te praten over concrete besluiten. Het online panel kan de gemeente raadplegen over meer algemene zaken. Zo ging het laatste onderzoek over de contactmogelijkheden bij de gemeente, maar ook het versoepelen van coronamaatregelen, het lokale media-aanbod, tevredenheid over de woonomgeving en afvalinzameling kwamen in eerdere onderzoeken aan bod. De gemeente hoopt dit jaar uiteraard weer gebruik te kunnen maken van dit panel. Wilt u ook graag uw mening geven? Aanmelden voor het panel kan via www.bornepanel.nl

Meer berichten
 
Auto zoeker