Uitnodiging gratis webinar NAH Oost over de EMDR-therapie

TWENTE - NAH Oost organiseert op dinsdag 19 januari een online webinar over EMDR. Deze vorm van therapie is één van de meest effectieve behandelingen voor de gevolgen van akelige gebeurtenissen.

Gastspreker is deze keer Ad de Jongh GZ-psycholoog, bijzonder hoogleraar angst- en gedragsstoornissen en hij introduceerde EMDR in Nederland. De bijeenkomst is online van 19.30 tot 21.30 uur. Inloop vanaf 19.00 uur. Eye Movement Desensitization and Reprocessing, ofwel EMDR, is een behandelmethode van eerste-keuze voor de gevolgen van psychotrauma. Met EMDR is het mogelijk herinneringen aan beschadigende gebeurtenissen in het verleden, zoals niet-aangeboren hersenletsel, van hun emotionele lading te ontdoen. Daardoor kunnen klachten, waaronder angst en posttraumatische stressstoornis (PTSS), in veel gevallen al in hele korte tijd zonder veel problemen worden behandeld. De avond wordt opgedeeld in drie delen van een half uur met tussentijds een pauze. Er zal uitleg gegeven worden over de mogelijkheden van deze traumatherapie, waaronder NAH. Een en ander wordt geïllustreerd aan de hand van videobeelden van behandelingen in de klinische praktijk. Daarna zal er ruim gelegenheid zijn om uw ervaringen te delen, leert u tips en adviezen toe te passen in uw eigen leven en is er gelegenheid tot het stellen van vragen.

Meer informatie
U kunt zich tot 17 januari 2021 aanmelden bij Petra Baks via administratie@nah-oost.nl. Zij verstrekt u de link en inlogcode.

Meer berichten
 
Auto zoeker