Afvaltarieven Hengelo gaan fiks omhoog

Afvaltarieven Hengelo gaan fiks omhoog

HENGELO - De gemeente Hengelo wil de afvalstoffenheffing verhogen. Of eigenlijk - ‘moet’ de afvalstoffenheffing verhogen. De verwerkingskosten zijn het afgelopen jaar namelijk sterk gestegen. Dit komt doordat er nog veel te veel ander afval zit in het verpakkingsafval.

Het verpakkingsafval, PMD in vaktermen, is normaliter een stroom die gemeenten juist geld op zou moeten leveren. Ingezameld afval kan immers weer als grondstof dienen voor andere producten. Maar om zo’n lading geld op te laten leveren, moet het wel ‘zuiver’ PMD zijn - dus alleen soorten afval die ook echt in deze bakken horen. Helaas treft men nu nog steevast teveel vervuiling aan. Hengelo zamelt jaarlijks zo’n 4.500 ton verpakkingen in. Een ton goedgekeurd materiaal levert de gemeente 245 op. Een ton afgekeurd afval KOST de gemeente juist 200 euro. De gemeente Hengelo is niet de enige gemeente die kampt met dit probleem. Ook in andere gemeenten is de vervuiling nog veel te groot. Daarom gaat Hengelo samenwerken met andere gemeenten om de bewustwording bij mensen te verbeteren en meer te controleren op kwaliteit. Bij sommige inwoners is simpelweg niet duidelijk wat wel en niet bij de verpakkingen hoort. De gemeente start daarom met een nieuwe communicatiecampagne met advertenties, stickers op containers en controles door ‘voorlopers’ en BOA’s.

Hogere heffing
Als gevolg van de sterk gestegen kosten stelt het college van Burgemeester en Wethouders voor om de afvalstoffenheffing verder te verhogen. Afgelopen zomer werd al gedacht aan een verhoging van 15 euro per huishouden, hier komt nu naar verwachting nog eens 11 euro bij. Oftewel, huishoudens zijn komend jaar 26 euro duurder uit. Het vaste tarief komt dan uit op 179,40 euro. De kosten voor aanbieden bij ondergrondse containers gaan dan omhoog van 1,20 naar 1,30 euro. Dit is puur kostendekkend - de gemeente mag niet extra heffen om winst te maken. Wellicht ook een motivatie om anderen in uw omgeving aan te spreken op hun recyclegedrag wanneer u ziet dat men iets doet wat niet kan. De gemeenteraad neemt op 16 december een besluit over de verhoging.

Meer berichten