Parels van de Wederopbouw

HENGELO - Donderdag bezocht Stichting Erfgoed Hengelo samen met centrummanager Rob Berkhout 12 winkel- en horecapanden in de binnenstad. De eigenaren ontvingen van hen een perspex bordje, als blijk van erkenning dat hun pand bij de mooiste objecten uit de wederopbouwperiode behoort. Zij werden verzocht om het bord in de etalage te hangen.

Het bord bestaat uit een foto hoe het pand er oorspronkelijk uitzag, een korte omschrijving en een QR code waarmee meer informatie te vinden is. Bij Hengelo Promotie worden de foto’s tentoongesteld van alle 12 panden en is een toelichting en een kaartje waarop alle panden zijn aangegeven, zodat alle panden makkelijk langs te wandelen zijn.

De wederopbouw
Dit jaar is het 75 jaar geleden dat in Hengelo de wederopbouw begon. De Rijksdienst Cultureel Erfgoed heeft onderzocht dat de binnenstad van Hengelo en de woonwijk Klein Driene bij de 30 belangrijkste wederopbouw gebieden van Nederland horen en van Nationaal Belang zijn. Eigenlijk is de wederopbouw in Hengelo bepalend voor hoe heel Hengelo er uit is gaan zien. Zowel wat wijkopbouw als wat bebouwing betreft. De Stichting Erfgoed Hengelo wil daar aandacht aan schenken, wil zichtbaar maken hoe belangrijk de wederopbouw is voor de binnenstad en voor heel Hengelo.

Zichtbaar in het centrum
De Stichting Erfgoed Hengelo maakt daarom de 12 mooiste wederopbouw horeca- en winkelpanden in de binnenstad zichtbaar. De Markt speelt daar een belangrijke rol in, maar ook het overige centrumgebied. Want het gaat om een samenhangend centrumgebied. Het is daarom belangrijk dat naast de aandacht voor de inrichting van de openbare ruimte er ook aandacht is voor de wanden van de openbare ruimte en het gebruik van de openbare ruimte en van de panden. De binnenstad functioneert pas goed als zowel de openbare ruimte als de winkel- en horecapanden kwaliteit hebben, goed ontworpen zijn en goed gebruikt worden. Met de uitreiking van de 12 borden voor deze mooiste winkel- en horecapanden wordt beter zichtbaar wat voor bijzondere wederopbouw kwaliteit de binnenstad van Hengelo heeft. Het unieke van Hengelo zit in de wederopbouw. Daar moeten we trots op zijn en gebruik van maken.

Foto-actie
Naast deze activiteit organiseert de Stichting Erfgoed Hengelo nog een activiteit waar alle inwoners van Hengelo aan mee kunnen doen in het kader van 75 jaar wederopbouw Hengelo. Het gaat om een foto-actie die mensen aanspoort om foto’s te maken van Hengelo met speciale ‘wederopbouw-kadertjes’. Zie de website www.erfgoedhengelo.nl.

Meer berichten