Volgende stap herinrichting sportpark 't Wooldrik in Borne

BORNE - De gemeente heeft een mooie volgende stap gezet voor herinrichting van sportpark 't Wooldrik. De herzieningsprocedure voor het benodigde bestemmingsplan is nu gestart.

Al eind 2018 heeft de gemeenteraad ingestemd met herinrichting van sportpark ’t Wooldrik. Het uitgangspunt daarbij is dat ’t Wooldrik een plek wordt voor sport, ontwikkeling, beweging, ontmoeting, verbinding en participatie. Om het voorgenomen plan te kunnen realiseren is een herziening van het bestemmingsplan nodig. Het college heeft ingestemd met een herzieningsprocedure van het huidige bestemmingsplan.

Besluitvorming
De gemeenteraad moet nog wel definitief akkoord gaan met de plannen. We zitten momenteel in een onzekere periode waarbij ook gemeenten proberen om de hand zoveel mogelijk op de knip te houden en wijs om te gaan met gemeenschapsgeld. De gemeenteraad kán dan ook vragen om de plannen te beperken of deze investeringen uit te stellen. In navolging van het raadsbesluit van 2018 kan de raad ook goedkeuring geven en middelen beschikbaar stellen. De raad zal hierover in december 2020 een besluit nemen. In alle gevallen is een herziening van het bestemmingsplan nodig.

Geen vertraging
Om te voorkomen dat het plan bij een positieve besluitvorming onnodig vertraging oploopt, wordt nu de procedure voor herziening van het bestemmingsplan in gang gezet. Met het nieuwe bestemmingsplan wordt de realisatie van een school met buitenschoolse opvang en een groot deel van de nieuwe bebouwing mogelijk gemaakt. Het totale verbouwingsplan bestaat uit gedeeltelijke renovatie, onderhoud en uitbreiding van het zwembad, gedeeltelijke vervangende nieuwbouw en uitbreiding van het sporthallencomplex, het verplaatsen van het beachveld en realiseren van een beachhal, het realiseren van een multifunctioneel beweegpark, een school, het (groen) herinrichten van het omliggende terreinen het realiseren van voldoende parkeergelegenheid op dit terrein. De herziening van het bestemmingsplan zal vanaf nu tot en met 18 november 2020 ter inzage liggen.

Meer berichten
 
Auto zoeker