GO Sharing scooters nu ook in Hengelo

HENGELO - U hebt ze wellicht al eens gezien; de nieuwe groene elektrische scooters die her en der door Hengelo rijden. Dit zijn elektrische deelscooters van het bedrijf GO Sharing. Zijn ze een goed toevoeging voor het mobiliteitsaanbod? Daar kun je over discussiëren...

Het bedrijf GO Sharing biedt deze deelscooters ook al aan in diverse andere Nederlandse steden. Zo heeft ook Enschede sinds eerder dit jaar de groene scooters. Het concept is relatief simpel. In overleg met gemeenten worden deze scooters geplaatst om deelvervoer te stimuleren. Gebruikers moeten zich eerst registreren met hun rijbewijs en de nodige gegevens. Hierna kunnen zij op elke GO Sharing scooter rijden; je betaalt vervolgens van 23 tot 29 cent per minuut voor het gebruik van het voertuig, zonder abonnement of andere verplichtingen. Gebruikers moeten de scooters parkeren binnen een toegestaan gebied en wanneer deze elders staan haalt het bedrijf ze weer op.

Duurzame mobiliteit
De afgelopen jaren staat mobiliteit steeds meer in de belangstelling. Als uitvloeisel van de bredere duurzame ambities kijken gemeenten ook hoe zij duurzaam vervoer vorm kunnen geven. Onder meer door het stimuleren van het gebruik van de fiets, openbaar vervoer of lopen. De elektrische scooters passen binnen deze trend; je kunt een scooter pakken, je rit maken en hem vervolgens weer parkeren binnen een toegestaan gebied. Zo kan een scooter veel mobiliteit bieden voor een grote groep mensen.

Niet onomstreden
De scooters zijn niet geheel onomstreden en het concept zal niet overal even goed werken. Zo heeft Enschede weliswaar ook de groene scooters, maar sinds 1 september mogen deze niet meer de binnenstad in - een uitvloeisel van het duurzaamheidsbeleid en de ambitie om scooter-overlast daar terug te dringen. Je kunt ook beargumenteren dat het conceptueel beter is om de (elektrische) fiets of lopen te stimuleren, wat niet alleen duurzaam maar ook nog eens gezond is. Een ander risico is dat gebruikers van de scooters voor overlast zorgen door deze op onhandige plekken te parkeren. Het bedrijf wil dit laatste weliswaar voorkomen met waarschuwingen en boetes voor gebruikers die dit doen.

Meer berichten
 
Auto zoeker