Maatregelen voor verbetering bereikbaarheid binnenstad

HENGELO - De binnenstad van Hengelo is in beweging. Er is een ontwikkeling gaande van groot winkelgebied naar een aantrekkelijk en compact winkelhart. De gemeente werkt samen met tal van partijen om een aantrekkelijke en levendige binnenstad te realiseren. Goede bereikbaarheid is in dit proces van groot belang. Adviesbureau Goudappel Coffeng kreeg de opdracht om de bereikbaarheid (in de breedste zin van het woord) in beeld te brengen. Er gaat al veel goed, maar er liggen zeker nog kansen voor verbetering. Het College van B&W stelt nu een aantal concrete maatregelen voor om de bereikbaarheid - nu en in de toekomst - op peil te houden.

Ondernemers, bezoekers, belangenorganisaties en andere betrokkenen hebben de afgelopen tijd kunnen meepraten over het verbeteren van de bereikbaarheid van de binnenstad. Voor dit onderzoek werden zo’n 200 mensen op straat aangesproken en kort geïnterviewd. Ook is er een klankbordgroep gevormd met verschillende maatschappelijke organisaties. Wethouder Gerard Gerrits: “Uit het onderzoek blijkt dat de bereikbaarheid van de binnenstad in het algemeen positief wordt beoordeeld, door fietsers en automobilisten. Parkeerplaatsen voor de auto zijn snel te vinden en liggen op korte afstand van winkels en horeca. Wat goed gaat willen we ook zo houden, daarom kijken we nu vooral naar de ideeën en kansen die in de stad leven. Voor fietsers is het parkeren van de fiets bijvoorbeeld een heet hangijzer. Bijna de helft van de ondervraagden beoordeelt dit punt, om meerdere redenen, als onvoldoende. Ook rijdt er nog te vaak verkeer zonder bestemming door de binnenstad, wat overlast veroorzaakt. Met deze en andere signalen gaan we wat doen.”

Landelijke ontwikkelingen
Richard Ter Avest, van Adviesbureau Goudappel Coffeng, licht het onderzoek toe: “Bij dit soort onderzoeken kijken we altijd goed naar de landelijke ontwikkelingen. Zo is deelmobiliteit, waarbij fietsen en auto’s met elkaar gedeeld worden, in opkomst. Afhankelijk van het doel kiest een reiziger voor een of meerdere vervoersmiddelen om op de bestemming te komen. Daarnaast zien we dat steeds meer (middel)grote steden samen met ondernemers en vervoerders willen zorgen voor schonere voertuigen voor de bevoorrading van de binnenstad.”

Negen opgaves
Het college stelt voor om te werken aan de hand van negen opgaves. Per opgave is een aantal maatregelen geformuleerd. Deze variëren van het verruimen van parkeermogelijkheden voor fietsers en het verbeteren van de mogelijkheden om snel je weg te vinden tot het uitvoeren van nieuw toegangsbeleid voor de binnenstad. De concrete maatregelen variëren van het plaatsen van fietsbeugels tot het aanbrengen van nieuwe bewegwijzering. Daarnaast wordt er doorgewerkt aan het aantrekkelijker maken van de openbare ruimte in de binnenstad. Door de openbare ruimte te vernieuwen ontstaat hiërarchie in het stratenpatroon. Hierdoor kunnen bezoekers zich beter oriënteren en houden ze rekening met elkaar. Zo wordt een fijne, veilige en gezellige sfeer gecreëerd. “Alle ontwikkelingen hebben we samengebracht met de geluiden die we uit de stad hebben opgehaald”, aldus Ter Avest. Wethouder Gerrits: “Zo zijn we gekomen tot gedragen maatregelen die bijdragen aan een bereikbare en daarmee aantrekkelijke binnenstad.”

Integraal Actieplan
Een goede bereikbaarheid is en blijft zeer belangrijk voor het behoud van een vitale en aantrekkelijke binnenstad. De voorgestelde maatregelen sluiten aan op het ‘Actieplan voor een vitale Hengelose binnenstad’. Dit integrale plan heeft als doel om vernieuwing en verbetering in gang te zetten en de leegstand te verminderen. Het is dan ook een van de speerpunten van het coalitieprogramma 2018-2022.

Politieke markt
Op dinsdag 15 september heeft het college ingestemd met de rapportage ‘Bereikbare binnenstad’ en deze doorgestuurd naar de gemeenteraad. Voorafgaand aan de verdere besluitvorming zal de rapportage besproken worden tijdens een politieke markt.

Meer berichten
 
Auto zoeker