Foto: Shutterstock.com

Nieuwe ondersteuners bij verward gedrag

HENGELO - Verward gedrag komt de afgelopen jaren steeds vaker voor. Hoewel de cijfers op papier niet altijd eenduidig zijn over de toename en er discussie is over de achterliggende oorzaken, is dit toch iets waar buurtbewoners zich zorgen over maken. Om mensen met verward gedrag nog beter te helpen, zet Wijkracht nu twee nieuwe wijkfunctionarissen in.

Sinds 1 september zijn twee wijkfunctionarissen actief om mensen met verward gedrag op te zoeken en te helpen. Dit zijn Chantal Wiggers (Wijkracht) en Marcel Schepers (Ixta Noa). Ze gaan kennismaken en vragen hoe het met iemand gaat. Ze proberen dat wat nodig is te doen om een crisissituatie te voorkomen. Daarvoor leggen ze ook contact met mensen in de omgeving. Buurtgenoten hebben een belangrijke signalerende rol. Ook heeft de wijkfunctionaris contact met mensen die in het verleden verward waren. Bij deze mensen houdt de wijkfunctionaris een vinger aan de pols om zo een terugval te voorkomen. De wijkfunctionarissen zijn actief in de wijken Klein Driene en Hengelose Es Noord.

Toename van overlast
Het komt volgens Wijkracht steeds vaker voor dat mensen met verward gedrag overlast veroorzaken. Vaak zijn deze mensen al bekend in de buurt, bij politie of organisaties. Met de inzet van de wijkfunctionaris verward gedrag wil de gemeente Hengelo voorkomen dat iemand in crisis raakt. Dit doen ze door eerder passende ondersteuning te bieden. De politie signaleert al enige tijd een toename van meldingen omtrent personen met verward gedrag. In 2014 waren dit zo'n beetje 60.000 meldingen en in 2018 stond de teller al op 90.000. Vaak kan de politie weinig doen; deze groep heeft te maken met een dusdanig complexe problematiek dat politieoptreden weinig uit zou halen. Er is dan ook in veel gemeenten al veel werk verricht om een duidelijke ketenaanpak te creëren met precies de zorg die deze groep nodig heeft.

Pilot
Het gaat om een pilot die mogelijk wordt gemaakt door een subsidie van ZonMW. Wijkracht en Ixta Noa hebben samen met de gemeente Hengelo, Tactus en Mediant succesvol een projectsubsidie aangevraagd bij ZonMW.

Meer berichten
 
Auto zoeker