Gratis bloemzaad voor grondeigenaren Borne

BORNE - Twente heeft voor de belevenis van veel mensen best een mooi landschap. En over het algemeen klopt dit aardig; er is veel groen. Maar: er is weinig kleur. Om hier verandering in te brengen stelt de gemeente gratis bloemzaden beschikbaar voor grondeigenaren in het buitengebied.

De Twentse natuur heeft vaak aardig wat groen, maar qua de hoeveelheid bloemen is meer variatie absoluut wenselijk. Waar vroeger meer wilde bloemen te vinden waren, is dit tegenwoordig heel anders. Zo zorgde de landbouw er voor dat veel soorten verdwenen om plaats te maken voor gewassen. Dit is weer nadelig voor de biodiversiteit.

Gratis zaad
Om een betere biodiversiteit in het Bornse buitengebied te stimuleren nam de gemeenteraad een motie aan om dit te bereiken. Eerder werd in juni al een deel van de bloemzaden verdeeld. Grondeigenaren kunnen nu weer aanvragen indienen. De gemeente heeft nog zo’n 4.000 vierkante meter aan bloemzaad beschikbaar. Dit is ongeveer twee-derde voetbalveld. Gratis zaad aanvragen kan via groen@borne.nl

Erg belangrijk
De gemeente en natuurorganisaties stimuleren al een tijdje om aan de slag te gaan met het verbeteren van de biodiversiteit zowel op klein als groot niveau. Naast dat een diverser natuurbeeld op zich al mooi is, draagt dit ook bij aan het behouden van de nuttige insecten zoals bijen en vlinders. Deze dragen namelijk ook bij aan het in stand houden van de belangrijke voedselvoorziening voor ons mensen. Borne hoopt dat grondeigenaren gebruik maken van dit aanbod.

Meer berichten
 
Auto zoeker