Drie maal Nijverbij uitgereikt

HENGELO - Het was een bijzonder moment maandag; wethouder Claudio Bruggink mocht maar liefst drie keer het stadscompliment De Nijverbij uitreiken. Deze werden toegekend aan de vertrekkende bestuursleden van het Bewoners Overleg Nijverheid.

Het gaat om de heren Tonny Noordman en Corrie Leussink en mevrouw Joanna Jorna. De uitreiking gebeurde tijdens de vergadering van BON, in gebouw De Bouwmeester. Tonny, Corrie en Joanna zijn al jaren betrokken bij Bewoners Overleg Nijverheid (BON). BON vertegenwoordigt de buurt de Nijverheid en bestaat uit gedreven en trotse Nijverheidsbewoners. Ze steken er veel tijd en energie in om het leven in de Nijverheid zo goed en aangenaam mogelijk te maken.

Tonnie Noordman
De heer Noordman is in 1995 bij BON gegaan om betrokken te zijn bij de Nijverheid. Vanaf die tijd tot 2020 was hij actief lid. Van 1996 tot en met 2015 was hij penningmeester en aansluitend was hij tot juni van dit jaar voorzitter. Daarnaast was hij voorzitter bij de overleggen tussen BON, de gemeente, politie, Welbions en Wijkracht, bemande hij het spreekuur voor de buurtbewoners, nam hij zitting in de BON-commissie inzake aardgasvrij Nijverheid en vulde hij de bloembakken in de buurt met bloemen. Ook was hij de oprichter en is hij de beheerder van de BON-website, zat hij in de redactie van het BON-blad en zorgde hij onder andere voor de lay-out en de puzzel.

Corrie Leussink
Ook de heer Leusink voelt zich erg betrokken bij de Nijverheid. Vanaf 2008 tot 2020 was hij actief lid van BON, waarbij hij van 2009 tot nu vice-voorzitter was. Hij was onder meer verantwoordelijk voor het organiseren van ouderenmiddagen voor de eenzame oudere in de wijk en deed onder andere de schouw van de buurt. Hierdoor kwamen onvolkomenheden van bestrating en groen in de achterpaden naar voren. Deze werden door terugkoppeling met de gemeente en Welbions opgelost. Samen met Tonnie Noordman was hij de drijvende kracht voor vervanging van de straatverlichting die passend moest zijn bij de Nijverheid. Hij was vasthoudend bij de vervanging van gevaarlijke speeltoestellen op Wilderinksplein. Na intensief lobbyen bij de toenmalige wethouder Oude Alink heeft hij dit voor elkaar gekregen.

Joanna Jorna
Mevrouw Jorna was een belangrijke stille kracht binnen BON. Zij was vanaf 1994 tot 2020 actief lid. Zij was secretaris van 1994 tot 2009, was namens BON aanwezig bij Budgetalert en bij de overleggen tussen BON, de gemeente, politie, Welbions en Wijkracht. Ook bemande zij het spreekuur voor buurtbewoners. Het college van B&W is Tonny, Corrie en Joanna bijzonder erkentelijk voor al het werk dat zij gedaan hebben voor Hengelo en met name voor de bewoners van de wijk de Nijverheid. Zij kregen de Nijverbij uitgereikt als blijk van dank voor hun inzet.

Meer berichten
 
Auto zoeker