Ondernemers blijven investeren met BIZ

HENGELO - De afgelopen jaren hebben de gemeente, centrumondernemers en andere partners al veel bereikt om de website levendig en aantrekkelijker te maken voor een breed publiek. En met succes; er is al veel bereikt om ook meer mensen uit de regio naar Hengelo te lokken. Om dit ook de komende jaren vast te houden, wordt ook de Bedrijveninvesteringszone voortgezet.

Het college van B&W stemt in met de BIZ-overeenkomst met de Stichting Centrummanagement Hengelo. Ook stelt het college de gemeenteraad voor om de ‘Verordening bedrijveninvesteringszone gebruikers Binnenstad Hengelo 2021-2025’ vast te stellen. Bij een BIZ worden ondernemers in een bepaald gebied verplicht om bij te dragen aan een potje voor gezamenlijke investeringen, bijvoorbeeld voor aankleding van het centrum rond feestdagen of activiteiten. Door iedereen verplicht bij te laten dragen voorkomt men dat bepaalde ondernemers meeliften zonder bij te dragen.

Samen investeren
Het Integraal Actieplan Binnenstad vormt de basis voor de BIZ. Dit zijn de grotere speerpunten die de gemeente graag samen met de betrokken partners wil realiseren. De afgelopen jaren heeft de BIZ bijgedragen aan veel successen in Hengelo. Zoals de centrummanager die de belangen behartigt van de ondernemers, maar ook evenementen zoals de jaarlijkse ijsbaan. Deze woensdag werd de nieuwe overeenkomst tussen de gemeente en SCH feestelijk ondertekend. Voorzitter Peter Bebseler overhandigde het BIZ-plan 2021-2025 officieel aan wethouder Gerard Gerrits.

Meer berichten
 
Auto zoeker