Foto: shutterstock

Pilot Basta voorkomt ontsporing van jongeren

BORNE - In Borne is het afgelopen jaar de pilot Basta gedraaid. Een pilot die tot doel heeft jongeren die afglijden binnen afzienbare tijd weer op het goede spoor te krijgen. De pilot kent een veelbelovend resultaat. Dankzij de intensieve begeleiding gaan deze probleemjongeren inmiddels weer naar school en is plaatsing buiten huis voorkomen.

De rust in de thuissituatie is teruggekeerd en de jongeren zijn losgekomen van het netwerk dat een negatieve invloed op hen had. Aanleiding voor het starten van deze pilot was het signaal dat een toenemend aantal jongeren in Borne in aanraking komt met de politie. Deze groep veroorzaakt overlast en dreigde verder te ontsporen: jongeren gingen niet meer naar school, ontregelden de situatie thuis en soms dreigde zelfs uithuisplaatsing.
De politie heeft contact met deze jongeren en signaleert wie van hen op basis van gedrag of vanwege omgang met vrienden die een negatieve invloed hebben, een hoog risico heeft om in de criminaliteit te belanden. Vier van deze jongeren zijn in de pilotperiode van juli tot en met december 2019 intensief begeleid door een jeugdreclasseerder, jeugdagent en jeugdconsulent die onderling nauw samenwerken. Vanwege deze korte lijnen kunnen zij direct schakelen, is de hulp die nodig is om de jongere op het rechte pad te houden vlot inzetbaar en is het voor de jongere binnen afzienbare tijd inzichtelijk wat de grenzen zijn.


Meerwaarde
Begeleiding via de reguliere weg laat vaak (te) lang op zich wachten. De kans dat deze jongeren op korte termijn ontsporen is echter groot. Dat maakt snelle en adequate begeleiding noodzakelijk. De pilot laat zien dat daarmee uithuisplaatsing is te voorkomen, jongeren weer naar school gaan of passende behandeling krijgen.
De jongeren, ouders/verzorgers, politie, jeugdreclassering en gemeente zijn enthousiast over deze manier van begeleiding en de resultaten. De samenwerkende partijen willen de pilot graag inbedden in beleid en bekijken welke mogelijkheden daarvoor zijn. De politie wil deze effectieve aanpak graag breder inzetten in Twente.

Meer berichten
 
Auto zoeker