Foto: Shutterstock.com

Meldpunt huurverhoging

HENGELO/ BORNE - De afdelingen van de SP in Borne en Hengelo hebben een meldpunt gecreëerd voor huurders. Mensen kunnen via dit meldpunt hun bezwaren aangeven wat betreft de huurverhoging die per 1 juli is doorgevoerd door Welbions. Wat betekent de maandelijkse lastenverhoging voor uw situatie? U kunt een melding maken via de websites hengelo.sp.nl of borne.sp.nl.


Onlangs heeft de SP in Borne en Hengelo, samen met Groenlinks en PvdA, woningcorporatie Welbions opgeroepen om dit jaar de huren in Hengelo en Borne niet te verhogen. Veel huishoudens hebben nu en in de komende tijd sterk te lijden als gevolg van de coronacrisis, bijvoorbeeld door forse inkomstenderving. De jaarlijkse huurstijging raakt de minst draagkrachtige huishoudens het meest, in veel gevallen wordt dat dit jaar nog eens verergerd door de crisis.
Welbions heeft in reactie aangegeven dat ze geen gehoor wil geven aan het appel van de politiek. De corporatie stelt dat ze met maatwerk huurders wil ondersteunen die hun huur nu niet kunnen betalen. Dit maatwerk kan betekenen dat huurders uitstel van betaling krijgen of in sommige gevallen kwijtschelding. Huurders die als gevolg van de coronacrisis in betalingsproblemen zijn gekomen, kunnen zich melden bij Welbions.

Huren nog betaalbaar?
De SP ziet de zaken toch anders: de huurstijging van de afgelopen jaren heeft geleid tot een voor veel huishoudens onbetaalbare huur en daarom pleit de partij voor een stop op de huurverhoging. In de Eerste Kamer heeft de SP een meerderheid weten te vinden die dit ook aan de minister op wil leggen. De regering weigert dit en blijft de woningcorporaties per jaar in totaal 1,7 miljard aan verhuurderheffing opleggen, dit geld moet worden opgebracht uit de huuropbrengsten van alle huurders.

Input van huurders
De SP in Hengelo en Borne wil ook graag van de huurders weten of ze vanwege corona een maatwerkoplossing bij Welbions hebben gekregen, wat deze inhoudt en of het hen echt geholpen heeft. De informatie die huurders aanleveren kan de SP gebruiken om de strijd voor nul procent huurverhoging door te zetten en te zorgen dat alle huurders die nu in de problemen raken, concreet en goed geholpen worden.

Meer berichten