Foto:

Volgende stap voor regionale randweg

BORNE - Het college van Burgemeester en Wethouders van Borne heeft een belangrijke volgende stap gezet in het onderzoek naar nut en noodzaak van een regionale randweg.

Uit onderzoek van het Rijk, de Provincie Overijssel en Twentse gemeenten is gebleken dat een nieuwe regionale randweg sterk kan helpen om de verkeersdruk op de A1 en 35 te verbeteren. Dit zou ook zorgen voor minder druk op het regionale wegennet in de kernen van Borne en Zenderen. De beoogde invulling van deze randweg is dan het doortrekken vanaf de zuidelijke randweg Borne naar de N743 (Almelosestraat) tussen Almelo en Zenderen, met mogelijk doortrekking naar de N744 (Albergerweg).

Veel stappen
Het doortrekken van een weg vergt wel wat meer dan alleen een bouwer inhuren en asfalt trekken; dit heeft immers ook gevolgen voor het mooie landschap. Er moet dan ook zorgvuldig onderzoek gedaan worden om de voor- en nadelen af te wegen. Dit krijgt de vorm van een milieueffectrapportage - 'welke effecten heeft dit plan op het milieu'. De volgende stap die de gemeente gezet heeft, is het instemmen met de notitie Reikwijdte en Detailniveau (NRD), waarin de uitvoering van deze milieueffectrapportage beschreven staat - 'hoe ga je dit onderzoeken en hoe complex wil je het antwoord?'.

Inspraak
Omdat plannen zoals dit een grote impact hebben op de leefbaarheid van omwonenden worden ook zij uiteraard betrokken in dit proces. De NRD is tot en met maandag 27 juli digitaal te lezen op www.borne.nl. Normaliter zou de gemeente een fysiek informatiebijeenkomst houden, maar dit is gezien de huidige situatie niet mogelijk. Wel kunt u een afspraak maken bij de gemeente om op afspraak een toelichting te krijgen. Uiteraard volgen er ook nog andere inspraakmogelijkheden.

Meer berichten
 
Auto zoeker