Foto: David Stassen

Gemeente kritisch over rekenkamerrapport

HENGELO - De gemeente Hengelo is van mening dat zij, evenals 26 andere gemeenten, al voortvarend bezig zijn met het project voor aardgasvrije wijken. De gemeenten reageren hiermee op een volgens hen onvolledig rapport van de Algemene Rekenkamer.

Zoals wellicht bekend bij de lezer wil het Rijk uiteindelijk de aardgaskraan dichtdraaien. Dit zorgt er wel voor dat woningen op een alternatieve manier verwarmd moeten worden, wat de nodige investeringen vergt. Om te kijken hoe dit het beste aangepakt kan worden, zijn 27 'proeftuinen' opgezet, waarvan Hengelo één van de deelnemers is. In 2018 ging dit project van start, waarbij de gemeenten geld van het Rijk krijgen om woningen aardgasvrij te maken.

Kritisch
In het nieuwe rapport van de Algemene Rekenkamer is deze kritisch over de gang van zaken tot nu toe. Het project draagt onvoldoende bij aan de doelstelling die de Minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties voor ogen had. Zo verschoven de doelen gedurende het project en ze zijn alsnog niet gehaald. Dit terwijl er in de periode 2018-2019 ruim 150 miljoen euro besteed is. Het lijkt alsof er sprake was van "geld zoekt plan" aldus de Algemene Rekenkamer.

Onvolledig rapport
Hengelo en de andere deelnemende gemeenten hebben uiteraard een wat andere kijk op de stand van zaken. Wethouder Claudio Bruggink benadrukt dat de Rijksbijdrage een belangrijke steun in de rug was en onontbeerlijk voor innovaties en versnelling. Zonder dit geld was lokale samenwerking niet zover gekomen en ging men minder de buurt in om inwoners te informeren over klimaatdoelen en de aardgasvrije ambitie. De gemeenten zijn dan ook van mening dat het geld doelmatig en doeltreffend ingezet werd en wordt. Verder schrijven de gemeenten dat ze kiezen voor een zorgvuldige aanpak vanuit de zorgplicht naar de inwoners. Maar ook dat zij afhankelijk zijn van veel factoren om een passend alternatief te vinden voor aardgas. De Hengelose PAW-projectleider Remko Cremers benadrukt dat het einddoel is om de overstap van aardgas haalbaar en betaalbaar te maken voor inwoners en partners in de stad.

Meer berichten
 
Auto zoeker