Ondersteuning voor de cultuursector

HENGELO - Poppodium Metropool en de Schouwburg hebben samen een ondersteuningsaanvraag ingediend voor circa 970.000 euro bij het Rijk. Het Rijk beschouwt beide instellingen als cruciaal voor cultuur in de regio. De provincie Overijssel en de gemeente hebben aangegeven bij te dragen in vorm van co-financiering. Het exacte totaalbedrag wordt binnenkort bekend.

De culturele sector zit in zwaar weer. Tot eind mei waren vrijwel alle culturele instellingen gesloten. Sinds 1 juni mogen instellingen onder strenge voorwaarden weer open zijn. De langdurige sluiting en voorlopig beperkte heropening heeft een groot negatief effect op de omzet van deze instellingen. De minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap heeft daarom een noodpakket van 300 miljoen euro samengesteld. Van dat bedrag wordt 48,5 miljoen beschikbaar gesteld voor een beperkte lijst van culturele instellingen. Voor Hengelo zijn dus de Schouwburg en Metropool aangewezen. De steun wordt verstrekt onder voorbehoud van co-financiering door de regio. Het college heeft al ingestemd. Ook de provincie heeft besloten de rijksmaatregel samen met de betrokken gemeenten te co-financieren. De verdeling is: 50% Rijk, 25% gemeente en 25% provincie. Het bedrag dat de gemeente gaat bijdragen, moet de raad nog definitief vaststellen.

Groot belang
Wethouder Cultuur, Bas van Wakeren: ‘Ik ben bijzonder blij met deze extra bijdrage vanuit Rijk, provincie en gemeente. Cultuur is de smeerolie in onze samenleving en van groot economisch belang voor onze stad. De focus vanuit Rijk en provincie ligt op Schouwburg en Metropool. Maar we hebben natuurlijk meer in Hengelo. Ook daar gaat onze aandacht naar uit.’ Raoul Boer van de Schouwburg Hengelo: ‘Deze bijdrage van Rijk, provincie en gemeente is een enorme opsteker. Naar verwachting komt Schouwburg Hengelo hiermee de coronacrisis door. Mede dankzij deze steun zullen er vanaf 1 juli weer diverse voorstellingen en andere activiteiten in de schouwburg plaatsvinden. Waar mogelijk blijven wij andere culturele en maatschappelijk initiatieven ook steunen’.
Johan de Jong van Metropool Hengelo: ‘We zijn enorm blij met deze erkenning als cruciale instelling voor de culturele infrastructuur. De financiële bijdrage is noodzakelijk om te kunnen overleven op het pad richting een post-corona situatie, waarvan de uitkomst nog hoogst onzeker is. Als bovenstedelijk poppodium stelt het ons in de gelegenheid om in de toekomst nog meer dé kernvoorziening te zijn, die op wil treden als verbinder binnen de culturele sector in Hengelo.’

Meer berichten