Betere verbinding tussen school en zorg

HENGELO/BORNE/HOF VAN TWENTE - De gemeenten Hengelo, Borne en Hof van Twente beginnen op zeven scholen met een pilot waarbij jeugdhulp voor leerlingen en gezinnen vanuit school wordt aangeboden. Het gaat om zo'n duizend leerlingen uit deze en andere Twentse gemeenten.

De pilot start komend schooljaar (2020-2021) op zogenoemde zorg-intensieve scholen in Hengelo: speciaal basisonderwijs, (voortgezet) speciaal onderwijs en praktijkonderwijs. Veel van deze leerlingen ontvangen ook jeugdhulp. Door hulp via school te bieden, kan de hulp beter op de aanpak van school aansluiten. De drie gemeenten zetten tijdens de pilot een deel van het beschikbare geld voor jeugdhulp zodoende op een andere manier in. Er zal zo uiteindelijk tijd en geld bespaard worden.

Organisatie kan beter
Op de zorg-intensieve scholen zijn bij verschillende leerlingen vaak een groot aantal hulpverleners van verschillende organisaties betrokken. Leerlingen krijgen jeugdhulp voor zichzelf of er wordt hulp ingezet om het thuis beter te laten gaan. Uit ervaringen blijkt helaas dat ouders niet altijd goed op de hoogte zijn. Ook blijkt dat de zorg op school en de zorg buiten school lang niet altijd een logisch geheel vormen. Kortom: dit kan beter en slimmer worden georganiseerd. Eind 2019 zijn de drie gemeenten met het onderwijs en de jeugdhulp in gesprek gegaan. Hieruit is naar voren gekomen dat alle partijen graag zouden willen dat de jeugdhulp meer ‘als team’ zou kunnen samenwerken op en met de scholen.Vervolgens vonden gesprekken plaats met de schoollocaties om erachter te komen aan welk soort hulp er behoefte is. Waar mogelijk hebben ouders ook meegedacht. Tijdens de pilot combineert de zorg-intensieve school haar ondersteuning aan leerlingen en gezinnen (die de school zelf kan verzorgen) met jeugdhulp en andere mogelijkheden, zoals sport of de inzet van maatjes. Jeugdhulpinstanties Accare, Ambiq, Aveleijn, Jarabee, Karakter en Mediant bundelen hun kennis en zetten op deze scholen noodzakelijke hulp in. Er kan zo eerder en meer praktisch hulp geboden worden bij problemen (die de school niet alleen kan oplossen). Zo kan er hulp worden ingezet voor een kind dat regelmatig ‘botst’ met klasgenootjes. Ook jongeren met angstproblematiek die moeite hebben om de lessen te volgen en invulling te geven aan hun vrije tijd kunnen effectiever geholpen worden.
Een belangrijk voordeel is dat voor een deel van de hulp geen aparte indicatie meer nodig is, waardoor er sneller hulp geboden kan worden. Het draait in deze pilot om een herorganisatie van een deel van de jeugdhulp. Deze pilot is bedoeld om al doende meer inzicht te krijgen wat betreft de best mogelijke aanpak per schoollocatie.

Evaluatie
De pilot wordt eind 2021 geëvalueerd en dan wordt besloten over het vervolg. De verwachting is dat tijdens de pilot nog twee andere schoollocaties uit Hengelo zullen aansluiten.

Meer berichten
 
Auto zoeker