Foto:

Goede start bestrijding van eikenprocessierups

HENGELO - Op donderdag 9 april begon Gildebor met de behandeling van zo’n 15.000 eiken in Hengelo om de eikenprocessierups een halt toe te roepen. De behandeling werd uitgevoerd met aaltjes, die in de nachtelijke uren in de bomen werden gespoten. Het doel voor dit jaar is een vermindering in het aantal rupsen van zo’n 60 tot 70%, kortom: minder rupsen, kleinere nesten. De eerste resultaten zijn bemoedigend. Door de behandeling de komende jaren op deze manier door te zetten is er over 2 jaar hopelijk een reductie van 80 tot 90% behaald.

Aangezien er momenteel nog veel nesten in de bomen hangen, vragen mensen zich begrijpelijkerwijs af: “Heeft het dan helemaal niet gewerkt?”. “Dat valt mee, op veel locaties heeft de behandeling juist goed gewerkt. Er zijn veel groene eikenbomen te zien, dat is een teken dat er weinig vraat aan zit. Ook zijn de nesten dit jaar duidelijk veel kleiner zijn dan vorig jaar. Om overlast van deze nesten zoveel mogelijk te voorkomen starten we nu met het wegzuigen van nesten die overlast geven”, aldus Maico Oude Lenferink, specialist op het gebied van rupsbestrijding, van Gildebor.

Monitoring
Na de laatste behandeldag, op 28 april, is Gildebor gestart met de monitoring van de eiken in Hengelo. Oude Lenferink: “In een vroeg stadium vertoonden veel eikenprocessierupsen apart gedrag, een teken dat de behandeling met de aaltjes aansloeg. Geen grote groepen rupsen in processie, maar kleine groepjes rupsen zonder eetlust. Nu de overgebleven rupsen nesten gaan bouwen, begint ook de periode dat mensen overlast gaan ervaren. Daarom starten we nu ook met het wegzuigen van de nesten die overlast geven”.

Wegzuigen van nesten
De aannemer start deze week met het wegzuigen van nesten op zogenaamde hotspots, zoals bij basisscholen, rondom het ziekenhuis, zwembad én overige plekken waar veel mensen komen. De plekken waar de overlast van nesten het grootst is, bijvoorbeeld langs drukke fietsroutes, krijgen prioriteit. Het wegzuigen van nesten is behoorlijk kostbaar. Daarom worden nesten die weinig tot geen overlast veroorzaken niet weggezogen. Hebt u een nest zien hangen op een locatie waar het problemen kan opleveren? Ga dan naar www.hengelo.nl/eikenprocessierups en meld de locatie aan. U kunt natuurlijk ook de Buiten Beter app gebruiken. Houd er rekening mee dat de meldingen niet allemaal persoonlijk worden beantwoord én dat alleen nesten die in gemeentelijke bomen hangen worden verwijderd. Voor rupsen of nesten in uw eigen bomen bent u zelf verantwoordelijk.

Behandeling met aaltjes
Aaltjes zijn kleine wormpjes die normaal in de bodem leven. De eiken werden dus in de loop van april bespoten. Zo'n aaltje zoekt vervolgens een jonge rups op en dringt zich naar binnen. De rupsen gaan op deze manier dood nog voordat ze overlast hebben kunnen veroorzaken. Deze biologische behandeling levert zo’n 60 tot 70% minder rupsen op. In Hengelo is bewust gekozen voor deze biologische manier van bestrijden, in combinatie met het wegzuigen van de nesten die overlast geven.

Lange termijn
Voor de lange termijn wordt er gewerkt aan structurele oplossingen. Zo wordt ingezet op meer variatie in planten en dieren (biodiversiteit). Bijvoorbeeld door anders te maaien (ecologisch bermbeheer) en door meer inheemse planten en bomen aan te planten. Zo wordt het openbaar groen aantrekkelijker voor de natuurlijke vijanden van de eikenprocessierups en -vlinder.

Meer berichten
 
Auto zoeker