Foto: Shutterstock.com

Hengelo wil graag meer groene tuinen in de stad

HENGELO - De gemeente Hengelo staat ook de komende jaren voor grotere uitdagingen om in te spelen op klimaatverandering. We zien steeds grotere extremen qua weer; extreme droogte gevolgd door een even zo grote regenval. Inspelen op deze factoren is niet alleen aan de gemeente, ook Hengeloërs zelf moeten wat doen om hierbij te helpen.

Steeds meer mensen laten hun voor- en achtertuin betegelen. Dit is immers lekker makkelijk in onderhoud. Volgens de gemeente is maar liefst 60 procent van de tuinen binnen de bebouwde kom verhard. Dit is echter ook een groot probleem: een versteende tuin draagt niet bij aan de biodiversiteit, zorgt voor meer hittestress en ook de afwatering is een stuk slechter dan bij een grote tuin.

Zelf iets doen
De gemeente promoot actief het belang van een groene tuin. Er zijn uiteenlopende onderzoeken die aantonen dat mensen veel baat hebben bij een groene omgeving voor hun fysieke en mentale gezondheid. Tuinieren zelf zorgt voor een stukje beweging en ook kinderen floreren in een groene omgeving. Het groen zuivert daarnaast de lucht en geeft schaduw en verkoeling in de steeds warmere zomers. Door verharding achterwege te laten en meer groen te plaatsen wordt ook regenwater beter vastgehouden. Dit zorgt er dan voor dat het minder snel het riool in stroomt, wat zo ook minder snel overbelast raakt. Meer groen met een mooie variatie qua bomen, struiken, planten en misschien een vijver maakt een tuin een aangename plek om te leven voor vogels, vlinders, egels en andere dieren.

Steenbreek
De gemeente Hengelo is aangesloten bij stichting Steenbreek. Deze heeft als doel om inwoners bewust te maken van de nadelige gevolgen van deze verstening en de positieve gevolgen van vergroening. Meer informatie en tips zijn te vinden op www.steenbreek.nl/tuintips. De gemeente doet ook zelf veel op dit vlak, onder meer met het aanplanten van kruidenrijke graslanden en bermen, natuurlijke inrichting van vijvers, meer plantenvakken in de binnenstad en fruitbomen aan het Dekkersveld.

Meer berichten
 
Auto zoeker