Foto: David Stassen

Hengelo actualiseert kunst- en cultuurnota

HENGELO - De gemeente Hengelo hecht een grote waarde aan kunst en cultuur. Om dit beleid richting te geven stelt de gemeente een nieuwe kunst- en cultuurnota op voor de periode 2021-2024. Het college van Burgemeester en Wethouders heeft een conceptversie klaar. Nu is het aan de Hengeloërs om hun mening te geven.

Het huidige beleid loopt dit jaar af. Eind vorig jaar werd het huidige beleid geëvalueerd en besproken in de gemeenteraad. Op 4 maart werd een bijeenkomst gehouden waar vertegenwoordigers uit de hele culturele sector mee konden praten. Zo schoven onder meer Oyfo, Metropool, Schouwburg Hengelo, de bibliotheek, Museum Hengelo, het Piet Blommuseum en diverse amateurverenigingen en beeldend kunstenaars aan. Samen kwamen allerlei aspecten van kunst en cultuur in Hengelo aan bod. De gemeente peilde daarnaast meningen van de Hengeloërs zelf via het HengeloPanel. Daarnaast neemt de gemeente ook de diverse landelijke ontwikkelingen mee in het nieuwe beleid. In het nieuwe beleid heeft de gemeente diverse ambities geformuleerd. Deze vallen binnen drie overkoepelende programmalijnen: het versterken van de culturele basisinfrastructuur, het bevorderen van deelname aan kunst en cultuur en ruimte voor vernieuwing en ontwikkeling.

Verbinden
Kunst en cultuur is een breed taakveld waardoor de gemeente en betrokken organisaties ook leuke verbanden kunnen leggen met andere taakvelden. Bijvoorbeeld door kunst te verbinden aan evenementen in de bruisende binnenstad, maar ook door leerlingen van de lokale scholen nog betere en diverse kunst- en cultuureducatie aan te bieden. Kunstzinnige en culturele activiteiten en voorzieningen moeten straks voor alle Hengeloërs goed toegankelijk en aantrekkelijk zijn; van jong tot oud. Door mensen in contact te brengen met kunst en cultuur neemt ook hun levensgenot toe, zo toonden diverse onderzoeken aan.

Verder traject
De gemeente zal het conceptbeleid in de Politieke Markt bespreken. Hierna zal de nota nog aangepast worden waarna de raad definitief een besluit kan nemen. In 2021 kan de geactualiseerde visie ten uitvoering gebracht worden.

Meer berichten
 
<SCRIPT SRC="//secure.adnxs.com/ttj?id=&cb=[CACHEBUSTER]&referrer=hartvanhengelo.nl&pubclick=[INSERT_CLICK_TAG]&postcode=755" TYPE="text/javascript"></SCRIPT>