Koopgedrag onderzocht

HENGELO - Recent verscheen het koopstromenonderzoek Oost-Nederland. Dit 5-jaarlijkse onderzoek volgt de ontwikkelingen in winkelgebieden door mensen vragen te stellen over hun koopgedrag. Ruim 60.000 respondenten uit Oost-Nederland, de ring daaromheen en de grensregio vulden afgelopen najaar de vragenlijst in.

In lijn met de landelijke ontwikkeling daalde ook in Hengelo het aantal verkooppunten in de detailhandel. Het totale winkelvloeroppervlak is wel nagenoeg stabiel gebleven. De leegstand in de detailhandel voor de gehele stad bedraagt nu 9%. Een afname van 1% ten opzichte van 2015. Per locatie verschilt het leegstandspercentage sterk. Met name de binnenstad kent een forse toename van leegstaande winkelpanden. Voor heel Oost-Nederland zien we dat het aandeel leegstaande verkooppunten in centrale winkelgebieden is toegenomen, terwijl het in de ondersteunende winkelgebieden juist afnam.

Diverse koopstromen
Er wordt in Hengelo 322 miljoen euro omgezet in niet-dagelijkse artikelen (zoals mode, luxe goederen, vrije tijd). Van deze bestedingen is 59% afkomstig van consumenten die niet in Hengelo wonen. Zo is 6% afkomstig uit Duitsland. Wat betreft niet-dagelijkse artikelen komen de meeste bezoekers uit Almelo, Borne, Hof van Twente en Enschede.
Kijken we naar Plein Westermaat, dan komt maar liefst 76% van de bezoekers van buiten Hengelo: 23% uit Enschede en Almelo en 7% uit Duitsland. Het Plein kent bovendien een hoge bezoekerswaardering: een 7,8. Het Plein kent geen leegstand en is belangrijk voor de werkgelegenheid in Hengelo. Het aantal banen in de detailhandel is er toegenomen met 34% ten opzichte van 2015. Het aantal banen in de horeca nam toe met 13%. De meeste omzet wordt gerealiseerd in de branches in en om het huis en vrije tijd. Met 16% marktaandeel staat het op de tweede plek in Twente, na het centrum van Enschede. Het winkelcentrum is duidelijk aanvullend op de binnenstad (waar het accent ligt op mode en luxe).
Van alle bestedingen aan dagelijkse artikelen door de inwoners van Hengelo wordt 90% binnen de eigen gemeente gedaan. Slechts 7% van de Hengeloërs gaat voor dagelijkse artikelen naar omliggende gemeenten en 2% koopt deze online. Dit was wel voor de coronacrisis, online kopen heeft sindsdien een vlucht genomen. Of dit een trend blijft, zal nog moeten blijken.
Hengeloërs waarderen de winkelcentra in de wijk. Over het algemeen is daar sprake van beperkte leegstand en stabiele werkgelegenheid.

Binnenstad
Net als in de meeste centrumgebieden daalde het aantal winkels in niet dagelijkse-artikelen. De belangrijkste doelgroep voor de Hengelose binnenstad is de eigen inwoner. Uit het onderzoek blijkt dat van alle bestedingen aan dagelijkse artikelen in het centrum 69% afkomstig is van inwoners. Bij de niet-dagelijkse artikelen is dit 64%. Bezoekers van buiten Hengelo kopen vooral mode en luxe artikelen.
In 2017 is het Actieplan voor een Vitale Binnenstad opgesteld. Een belangrijk onderdeel van het plan is de herinrichting van de openbare ruimte - meer groen en klantvriendelijk parkeren. Sinds 2018 zijn er veel maatregelen in uitvoering. Begin 2020 bleek uit een peiling dat de waardering voor de binnenstad is gestegen.

Gevolgen crisis
De coronacrisis zorgt voor een groot omzetverlies bij een deel van detailhandel. Het koopstromenonderzoek laat zien hoe winkelgebieden zich vóór de crisis ontwikkelden. De huidige ontwikkelingen vergroten uiteraard de uitdagingen en bemoeilijken de keuzes voor belanghebbenden.
Alle resultaten van het onderzoek zijn te lezen op www.kso2019.nl.

Meer berichten
 
Auto zoeker