Betere sport-samenwerking

Betere sport-samenwerking

TWENTE - Sportservice Overijssel en Stichting Topsport Overijssel gaan nauwer samenwerken. De ambitie is om sport op alle niveaus te stimuleren en te ondersteunen; van de amateur tot de topsporter met Olympische ambities.

Sportservice Overijssel is actief om onder meer kennis te verzamelen en delen op sportgebied, onder meer via de verenigingen. Daarnaast zijn zij betrokken bij de ontwikkeling van lokale sportakkoorden, waarmee gemeenten invulling geven aan de ambitie om zoveel mogelijk inwoners te laten bewegen. De missie van Topsport Overijssel is heel anders: zij willen onder meer aanstormend talent helpen om hen een uitdagende, inspirerende omgeving te bieden waar zij hun talenten verder kunnen ontwikkelen.

Verbinding in sport
Het uitgangspunt van deze samenwerking is om breedte- en topsport met elkaar te verbinden. Hierdoor ontstaat er binnen de sportinfrastructuur een compleet en overzichtelijk aanbod van de sport- en beweegactiviteiten en ondersteuningsmogelijkheden in Overijssel. Dat is belangrijk voor het bevorderen van de gezondheid en vitaliteit van alle inwoners in Overijssel. Tevens geeft het een positieve ontwikkeling aan de topsport in Overijssel. Douwe Prinsse, voorzitter Sportservice Overijssel, daarover: “Voor Sportservice Overijssel is Topsport Overijssel een logische partner. We versterken elkaar: samen delen is samen groeien.” Arthur Bennink, voorzitter Topsport Overijssel, sluit zich daarbij aan: “Samen met Sportservice Overijssel zorgen we ervoor dat iedereen het beste uit zichzelf kan halen.”

Regierol
Door het brede en groeiende aanbod van sport- en beweegactiviteiten in Overijssel is er in de provincie, bij gemeenten, sportbedrijven en sportprofessionals veel behoefte aan een duidelijk informatie en regiepunt voor een gezamenlijke programmering en een katalysator voor kennisdeling van succesvolle pilots, innovaties en leefstijlinterventies. De ontwikkeling van de nieuwe organisatie vormt daarmee ook de basis voor een brede alliantie van overheden, maatschappelijke organisaties en sportbedrijven voor een overzichtelijke en herkenbare sport- en beweeginfrastructuur in Overijssel.

Meer berichten
 
Auto zoeker