Hengelo steunt uiteenlopende beeldende kunst projecten

HENGELO - Kunst is passie, emotie, geluk, gevoel en nog veel meer. Maar kunst is ook een dure aangelegenheid. Daarom zijn in ieder geval tien Hengelose beeldende kunstprojecten érg blij met een gemeentelijke bijdrage.

De gemeente nodigde kunstenaars uit om aanvragen in te dienen in het kader van de Stimuleringsregeling BKV. In totaal werden 19 aanvragen ingediend met een totaalbedrag van ruim 100.000 euro. Aangezien er in totaal 50.000 euro beschikbaar was, moesten keuzes gemaakt worden. Er zijn tien projecten gehonoreerd met een bijdrage, waardoor er nog 8.700 euro over is, geoormerkt voor projecten binnen de categorie 'ontwikkelingsactiviteiten'; hiervoor kwam 1 aanvraag binnen, waardoor er nog geld over is - zolang uw project binnen deze categorie past.

Gehonoreerde projecten
Met het geld steunt men een brede diversiteit aan projecten. Bijvoorbeeld een project met 3D-videokunst in de Schouwburg Hengelo. Maar ook de kunst- en atelierroute waar 24 kunstenaars hun deuren openen voor het publiek. Ook de tentoonstelling Lijden en Bevrijden in de Waterstaatskerk ontvangt een bijdrage, evenals de pop-up tentoonstelling 'Stante Pede'. verder ging geld naar een boek over de Hengelose kunstenaar G. Beverdam, expositie DIVCult op de Vijver, gedichten in de literaire kiosk tegenover de Lambertuskerk, het stimuleren van activiteiten voor oudere of gehandicapt geraakte kunstenaars, de expositie 'Zie de Vensters' en een performance van een jonge, beginnende Hengelose kunstenaar.

Tweede ronde
Omdat er na de eerste aanvraagronde in de categorie ‘ontwikkelingsactiviteiten’ dus nog 8.700 euro over is, kunnen professionele beeldend kunstenaars uit Hengelo hier weer een aanvraag voor doen. Nieuwe aanvragen voor de B-categorie krijgen voorrang bij de beoordeling. Een aanvraag indienen kan tot 1 juni 2020. Kijk voor voorwaarden en de aanvraagprocedure op: www.hengelo.nl

Meer berichten