Foto:

Bloedafname op afspraak

TWENTE - Medlon is maandag 11 mei gestart met een proef ‘bloedafname op afspraak’ op de polikliniek bloedafname ZGT in Hengelo en in het Gezondheidscentrum Delden. Op deze manier kan vooraf het aantal patiënten in de wachtkamers beperkt worden en daarmee de 1.50 m afstand gegarandeerd worden.

In eerste instantie is de 'bloedafname op afspraak' een pilot op de poli bloedafname ZGT in Hengelo en in Gezondheidscentrum Delden. Wanneer deze proef succesvol is gaat Medlon de bloedafname voor álle locaties bloedafname in Twente zo inrichten. Langzamerhand wordt de reguliere zorg weer opgestart waardoor ook de patiëntenstromen voor bloedafname toe zullen nemen. Medlon is daarop voorbereid. Wachtkamers zijn zo ingericht dat patiënten de ruimte hebben om voldoende afstand van elkaar te houden; een aantal stoelen zijn verwijderd of voorzien van affiches zodat er niet kan worden gezeten. Verder zijn er plexiglas schermen geplaatst in de ruimten waar de afname plaatsvindt en daar waar dit niet mogelijk is, dragen laboranten mondneusmaskers en overige persoonlijke beschermingsmiddelen. Voor bloedafname bij kinderen zijn voor ouder en kind beschermingsmiddelen zoals mondkapjes beschikbaar. In Hengelo en Oldenzaal zijn er nog twee aparte locaties ingericht voor Corona verdachte patiënten. Hier wordt op afspraak bloed afgenomen in volgens RIVM geadviseerde beschermende kleding. Corona verdachte patiënten die niet naar een prikpost kunnen komen, kunnen na overleg met de arts thuis geprikt worden. Daarnaast worden van corona-verdachte patiënten gevraagd om niet te komen wanneer ze klachten hebben zoals hoesten, benauwdheid, verkoudheid of koorts. In dat geval dient de patiënt telefonisch contact op te nemen met de huisarts om af te stemmen of de afname kan worden uitgesteld of dat thuis geprikt kan worden of naar een coronaprikpost kan komen in Oldenzaal of Hengelo. Kijk ook op: www.medlon.nl voor actuele informatie en openingstijden.

Meer berichten