De allerlaatste stationschef van Borne is heengegaan
Twee Bornse spoorvrienden Johan Ellenbroek (links) en Henk van der Vegt (rechts)
Twee Bornse spoorvrienden Johan Ellenbroek (links) en Henk van der Vegt (rechts) (Foto: )

De allerlaatste stationschef van Borne is heengegaan

BORNE - Afgelopen week is op 91-jarige leeftijd overleden Henk van der Vegt. Henk woonde destijds aan de Azelosestraat in Borne met zicht op de spoorlijn Almelo-Salzbergen (1865) en op het vertrouwde station waar hij de allerlaatste was die de functie van stationschef heeft bekleed.


Henk kwam op jeugdige leeftijd al bij de NS in dienst en werd in de oorlogsjaren gestationeerd op het station van Hengelo. Na de oorlog werd hij aangesteld als stationsbeambte 1e klasse op het station Borne. Met zijn collega en Bornse vriend Johan Ellenbroek waren ze gezichtsbepalend voor de vele reizigers die vertrokken en aankwamen op het station te Borne.

Toen in 1968 de klassieke beveiliging had afgedaan ging ook de toenmalige stationschef 3e klasse de heer De Jong met pensioen. Het station bleef nog bestaan. De automatisering deed zijn entree en het was Henk van der Vegt die in tijdelijke functie werd aangesteld als chef van het station Borne.

De stationssporen werden afgekoppeld van de hoofdlijn en de raccordement naar de Boerenbond en de fabriek van Spanjaard werden gesloten. In 1975 werd het oude klassieke station dat gebouwd was in Duitse stijl gesloopt, ondanks de vele protesten van de plaatselijke Carnavalsvereniging. Het bestaande stationsgebouw kwam ervoor in de plaats en het was de onlangs overleden Hengeloër Henk Diek (94) die het plaatskaarten kantoor bemande en door veel reizigers werd aangesproken met chef.

Henk van der Vegt solliciteerde en werd aangesteld als chef van het bureau werkvoorbereiding over het gehele rayon Twente waar hij tot aan zijn pensionering werkzaam was. Henk van der Vegt woonde de laatste jaren in het Dijkhuis te Borne waar hij liefdevol werd verzorgd. Momenteel zijn uitvaarten zeer bijzonder van karakter. Zo ook de uitvaart van de allerlaatste stationschef van Borne. Niet vanaf het perron in Borne maar vanaf het stationsplein in Borne vertrok zijn allerlaatste trein.

Mede namens al zijn oud collega's en de mensen die hem hebben gekend wensen wij Henk van der Vegt een voorspoedige aankomst op zijn eindstation.

Martin Meijerink

Meer berichten
 
Auto zoeker