Foto:

Kersverse burgemeester gaat op kennismakingstour

BORNE - De gemeente Borne heeft sinds afgelopen week een nieuwe burgemeester. Op dinsdagavond 28 januari werd hij formeel geïnstalleerd als nieuwe burgemeester, onder toeziend oog van leden van de gemeenteraad, wethouders en de Commissaris van de Koning

In december werd hij door de gemeenteraad voorgedragen als nieuwe burgemeester. De 60-jarige heeft een imposante staat van dienst in het openbaar bestuur. Hij was tot zijn benoeming directeur van de Veiligheids- & Gezondheidsregio Gelderland-Midden (1.850 medewerkers). Jan Pierik is geboren en getogen in het landelijke gebied rond Bentelo. In zijn bestuurlijke banen heeft hij stevige opgaven onder handen gehad zoals het fuseren van twee grote stedelijke organisaties in en rond Amsterdam en het afwenden van een dreigend faillissement in 2006-2008 bij Ambulance Oost.

Positieve indruk
Jan Pierik maakte op de vertrouwenscommissie indruk doordat hij doortastend, duidelijk, benaderbaar, met een goede visie en organisatorisch sterk is overgekomen. De raad stelde in september een profielschets vast waarbij de inbreng van de inwoners en strategische partners is opgenomen. Ook is op die datum de vertrouwenscommissie ingesteld. De vertrouwenscommissie, bestaande uit de vertegenwoordigers van 7 raadsfracties, heeft in de afgelopen maanden de raadsaanbeveling voorbereid op basis van de door de raad vastgestelde profielschets. De fractie van Voor Borne (afsplitsing SP) was niet vertegenwoordigd in de vertrouwenscommissie vanwege andere verplichtingen.

Kennismakingstour
Naast de rol als professioneel bestuurder moet een burgemeester anno 2020 ook een zekere benaderbaarheid hebben. De gemeente vraagt inwoners immers ook steeds meer om een belangrijk stuk zelfredzaamheid. De burgemeester is dan ook van plan om een heuse kennismakingstour te maken. Inwoners en organisaties kunnen zich tot en met vrijdag aanmelden via welkom@borne.nl voor mogelijk bezoek van de burgemeester. Tot aan de zomervakantie gaat de burgemeester veel op bezoek bij inwoners, organisaties en verenigingen om kennis te maken en hun ideeën aan te horen. Of gewoon, voor een kop koffie en een goed gesprek. Er zijn op dit moment al afspraken ingepland met onder meer de dorpsraad in Zenderen, gemeenschapsbelangen in Hertme, de lokale brandweer, het Kulturhus, de BBO en BLOS. Een volle agenda dus al.

Meer berichten