Foto:

Hengelo maakt even een pas op de plaats

HENGELO - De gemeente Hengelo laat inwoners graag actief meepraten over het beleid. Niet alleen over lopende zaken, maar ook vooral met het oog op de toekomst. De gemeente zamelt daarom ook regelmatig nieuwe ideeën en suggesties in voor nieuw beleid of aanpassingen van beleid.

De gemeente Hengelo moet even een pas op de plaats maken met dit deel van de beleidsvorming. De Nederlandse gemeenten krijgen namelijk pas rond juni te horen hoeveel geld zij de komende jaren van het Rijk mogen verwachten. Het gemeentefonds zal namelijk op een andere manier verdeeld worden dan tot nu toe. Concreet heeft dit als gevolg dat de gemeente nog niet weet of er de komende jaren ook echt geld gaat zijn voor de nieuwe initiatieven of dat er juist weer aanvullend bezuinigd moet worden.

Uitstel of afstel?
Het college van Burgemeester en Wethouders stelt de gemeenteraad daarom voor om pas begin juli te bepalen of en zo ja, op welke wijze inwoners weer ideeën aan kunnen dragen voor nieuwe beleidsvoorstellen.

Geslaagde trajecten
De gemeente Hengelo hecht een grote waarde aan de betrokkenheid van de Hengelose bevolking bij beleid. Maar, er is wel een belangrijk punt: de burger die meepraat, moet ook écht het idee hebben dat de gemeente er iets mee kan. De beschikbaarheid van geld is dan ook belangrijk. In het voorjaar van 2019 werden inwoners betrokken bij de beleidsvoorstellen voor de Kadernota 2020-2023. Volgens wethouder Mariska ten Heuw een geslaagd proces. Diverse ideeën worden ook concreet uitgevoerd dit jaar en de komende jaren. "Bij dit soort trajecten is het echter wel heel belangrijk dat vooraf de kaders duidelijk zijn. Moeten we de komende jaren bezuinigen, of is er geld beschikbaar voor nieuwe initiatieven? Die duidelijkheid is er nu niet en we willen geen valse verwachtingen wekken", aldus de wethouder. De financiële kaders die de gemeente heeft worden met name ingegeven door het geld dat Hengelo van het Rijk gaat ontvangen. De hoop bij gemeenten is uiteraard dat deze bijdragen de komende jaren hoger gaan zijn dan voorheen; ze kampen nu al met fikse financiële uitdagingen qua de uitgaven voor zorg en welzijn.

Meer berichten
 
Auto zoeker
<SCRIPT SRC="//secure.adnxs.com/ttj?id=10195121&size=160x600&promo_sizes=120x600&cb=[CACHEBUSTER]&promo_alignment=center&referrer=hartvanhengelo.nl&pubclick=[INSERT_CLICK_TAG]&postcode=755" TYPE="text/javascript"></SCRIPT>
<SCRIPT SRC="//secure.adnxs.com/ttj?id=10195091&cb=[CACHEBUSTER]&referrer=hartvanhengelo.nl&pubclick=[INSERT_CLICK_TAG]&postcode=755" TYPE="text/javascript"></SCRIPT>