Foto:

Bouw van nieuwe woningen haalbaar

BECKUM - Het ziet er naar uit dat er op vrij korte termijn woningen gerealiseerd kunnen worden op een veld van Sportvereniging TVO in Beckum. Als alles volgens plan gaat, koopt de gemeente het veld, waar circa 15 vrije bouwkavels op gerealiseerd kunnen worden. Een lang gekoesterde wens van veel dorpsbewoners gaat daarmee in vervulling.

In oktober 2019 tekenden de gemeente Hengelo en Stichting Samen bouwen aan Beckum i.o. een intentieverklaring om de haalbaarheid van woningbouw te onderzoeken. De stichting heeft de woningbehoefte onderzocht en de gemeente bekeek of er een sluitende grondexploitatie mogelijk is. Beide partijen hebben hun bevindingen op 15 januari aan de gemeenteraad en belangstellenden gepresenteerd.

Impuls leefbaarheid
Woningbouw in Beckum is het belangrijkste uitgangspunt van het Dorpsplan Beckum & Oele 2017-2020. Om de woningbouw te bevorderen is de Stichting Samen bouwen aan Beckum i.o. ontstaan, als bewonersinitiatief. Er blijkt een grote vraag naar woningen te zijn, met name voor de doelgroep starters/jonge gezinnen. Het behoud van deze doelgroep is noodzakelijk voor het behoud van voorzieningen als de sportverenigingen, de school en het dorpshuis.

Locatie en planning
Veld 3 van TVO was al langer als mogelijke locatie in beeld. Voordeel van deze plek is dat de regie bij het dorp blijft, er kunnen woningtypen gerealiseerd kunnen worden waar daadwerkelijk vraag naar is. Tevens versterkt deze locatie het 'dorpshart' rondom de kerk, school en sportaccommodatie. Het bestuur van TVO en de gemeente Hengelo hebben onderzocht wat de mogelijkheden zijn. Het bestuur staat positief ten opzichte van de plannen en is bereid het veld onder voorwaarden te verkopen. Een voorwaarde is dat de leden er mee moeten instemmen. Naar aanleiding van gesprekken met TVO concludeert de gemeente dat er zicht is op een sluitende grondexploitatie. De gemeenteraad stelde al een bedrag van € 175.000 in het vooruitzicht als er een goed plan komt voor de leefbaarheid in Beckum. Het plan en de planning worden de komende periode verder uitgewerkt. De stichting, gemeente en TVO zullen naar verwachting een samenwerkingsovereenkomst tekenen. Daarin wordt ook vastgelegd dat een positief resultaat op de grondexploitatie beschikbaar zal komen om de leefbaarheid in Beckum een extra impuls te kunnen geven.

Meer berichten