Iedereen denkt mee via Platform Energie van Borne

Foto:

BORNE - Het doel is vastgesteld: Borne klimaatneutraal in 2050. Een wens vanuit de gemeente én de gemeenschap van Borne. Hoe kunt u hier als inwoner aan bijdragen? Onder de noemer 'Energie van Borne' is een online platform gecreëerd. Inwoners kunnen er informatie vinden, meepraten en meedenken.

Nederland heeft het Klimaatakkoord van Parijs ondertekend en in 2019 vertaald naar een nationaal klimaatakkoord. De Rijksoverheid, provincies en gemeenten hebben afgesproken dat in 2030 de CO2 uitstoot met 49 procent moet zijn verminderd, ten opzichte van de CO2-uitstoot in 1990. In 2050 moet de vermindering minimaal 80-95 procent zijn.

Energievisie
Om in 2050 een klimaatneutrale gemeenschap te bereiken, wordt een energievisie gemaakt waarin concrete doelen worden vastgelegd. Deze visie sluit aan op de toekomstvisie MijnBorne2030, gemaakt voor en door de gemeenschap. Maatschappelijke partners, inwoners en de gemeente gaan in werkgroepen samen aan de slag met de gestelde opgaven. Dit gebeurt vanuit de pijlers: energie besparen, duurzaam opwekken en warmtetransitie. Om als inwoner op de hoogte te blijven van de laatste ontwikkelingen of om zelf ideeën aan te dragen, is op Borne Boeit het platform 'Energie van Borne' ingericht. Kijk voor meer informatie op www.borneboeit.nl/energie-van-borne. Samen werkt men dan aan een duurzame samenleving.

Meer berichten
 
Auto zoeker