Foto:

Intensievere bestrijding eikenprocessierups

HENGELO - De bomen zijn hun bladeren kwijt, de natuur gaat in rust. De eikenprocessierups lijkt ook verdwenen, maar schijn bedriegt! Afgelopen zomer hebben de vrouwelijke nachtvlinders weer eitjes gelegd op de takken van de eik. In het voorjaar zulllen de jonge rupsen uitkomen. De gemeente Hengelo en Gildebor zijn daarom druk bezig met voorbereidingen om de overlast te beperken.

Vanaf dit jaar voert Gildebor de bestrijding uit op vrijwel alle eiken binnen de bebouwde kom. Het doel is om het aantal rupsen fors terug te dringen ten opzichte van 2019. De afgelopen jaren was de bestrijding gericht op plekken waar veel mensen of kwetsbare groepen bij elkaar komen (scholen, winkelcentra, zorgcentra). De brandharen met weerhaakjes van de volwassen rups verspreiden zich door de lucht en veroorzaken irritaties aan huid en luchtwegen. De stijgende overlast veroorzaakt door de eikenprocessierups is goed te zien aan het toenemende aantal meldingen van inwoners. In 2014, 2015 en 2016 waren er telkens ongeveer 100 meldingen. Daarna werd de omvang van het probleem steeds groter, in 2017 waren er 309 meldingen, in 2018: 1.196 meldingen en in 2019: 2.400 (!).

Biologische bestrijding
Tienduizend gemeentelijke eiken worden in het voorjaar behandeld met nematoden (minuscuul kleine aaltjes) die met een speciale vernevelaar worden verspreid. De aaltjes dringen de rupsen binnen, waardoor deze doodgaan. Het is belangrijk om de eiken precies op het goede moment te behandelen. De werkzaamheden moeten in het donker worden uitgevoerd, omdat de aaltjes niet tegen uv-licht kunnen. Het spuiten van de nevel zal daarom tussen 20.00 en 02.30 uur plaatsvinden. In een straat waar veel eiken staan, kan daardoor tijdelijk lichte geluidsoverlast optreden. Om het juiste moment te bepalen, worden in Hengelo de 'eipakketten' in de gaten gehouden. Zodra de eerste rupsen uit de eitjes kruipen, gaat de bestrijding van start. Vermoedelijk in april, maar dat hangt sterk af van de (weers)omstandigheden. Alle eiken zullen tweemaal worden bespoten. De verwachting is dat het aantal rupsen/nesten dankzij deze biologische bestrijding flink zal dalen. Daar waar hardnekkige overlast blijft bestaan wordt een specialistisch bedrijf ingeschakeld om nesten op te zuigen en te verbranden. Inwoners zijn vanzelfsprekend zelf verantwoordelijk voor eiken die op eigen terrein staan.

Meer berichten
 
Auto zoeker