Glashelder

HENGELO - Ze was stadsdichter van Hengelo 2016-2019 en nu is ze sinds 2019 de Nachtburgemeester van Hengelo. De Freule van de Nacht. Juist op de dag dat de eerste Nachtburgemeester van Rotterdam Jules Deelder was gaan hemelen kwam ik met haar in gesprek over kunst en cultuur in het algemeen, maar ze benadrukte wat ze zelf vond van het cultuurbeleid van haar stad de gemeente Hengelo. Zo de wind waait, waait het jasje, en Hengeler wind stinkt.

Met Marijke Agterbosch is het goed vertoeven in de kerk of in de kroeg altijd heeft ze tijd genoeg om met je van gedachten te wisselen. Dit keer wilde ze haar ongenoegen op mij botvieren, want ik ben redelijk tevreden over het kunstbeleid van mijn stad Oldenzaal. Ze was opstandig, moest haar verhaal kwijt en gebruikte mij even als het aambeeld om op te slaan. Het ging volgens haar over subsidie aanvragen die dan wel of niet zouden zijn gedaan. Na een stevige worsteling kwam ze tot het besluit dat ze een brief ging sturen, een ingezonden brief en of die ook in het Hart van Hengelo zou kunnen worden geplaatst. Marijke ligt mij na aan het Hart maar ook het lot van de Beeldende Kunstenaars in Hengelo. Vandaar dat ik u deelgenoot maak.

Ingezonden brief:
Beste leden van de Gemeenteraad. Jullie zijn het hoogste bestuursorgaan van de gemeente Hengelo. Bepalen wat er nodig is en controleren of het College alle plannen binnen het budget goed uitvoert. In 2015 werd de Hengelose kunstzaal gesloten. Een bedrag van 450.000 kwam vrij voor de professionele beeldende kunst. In de praktijk bleef er 50.000 over. Daarnaast werd de subsidie voor de Stadsdichter ingetrokken. Het nieuw te bouwen stadhuis werd in 2015 begroot op 30 miljoen en in 2017 aanbesteed voor 40 miljoen. Beeldende kunst 400.000 minder en stadskantoor 1 miljoen meer. Hebben jullie deze ontwikkelingen goed gecontroleerd?
Nog iets: de laatste vijf jaar heeft Hengelo maar liefst vijf wethouders gekend voor cultuur: Schoonhoven, Lievers, Bruggink, Mulder en nu Van Wakeren. Is deze jaarlijkse invulling misschien pro forma bedoeld. Het heeft er alle schijn van. Hebben deze wethouders zich laten adviseren door de Adviescommissie Beeldende Kunst en Vormgeving (BKV). Hiervan is niets terug te vinden in de Evaluatienota Kunst- en Cultuurbeleid 2014-2020. Geen namen van de leden. Niet of zij vergaderd hebben en/of hoeveel aanvragen er in die periode zijn binnengekomen. Een van uw raadsleden gaf in Hengeloos Peil jl. aan dat er 47.000 euro is overgebleven van de 50.000 Aanjaagbudget. Reden: er zouden geen subsidieverzoeken zijn gedaan. Volgens professionele kunstenaars zijn er wel degelijk aanvragen gedaan, maar die zijn allemaal afgewezen. Hebben jullie deze gang van zaken goed gecontroleerd? Het nieuwe stadskantoor geeft door veel glasgebruik een open aanblik. Ik hoop dat deze openheid leidt tot verantwoord leiderschap, zodat Hengelo niet breekt op onvoorzichtigheid.   

Marijke Agterbosch, Nachtburgemeester van Hengelo

Meer berichten