Foto:

College moet zich inzetten voor woningen

HENGELO - De SP-fractie vraagt het college van Burgemeester en Wethouders om zich in te zetten voor de bewoners van de Mariastraat en omgeving. Woningcorporatie Welbions wil hier woningen slopen.

De sloop van 107 woningen zit niet lekker bij de gemeenteraad; zij reageerden dan ook negatief op de prestatieafspraken tussen gemeente en Welbions zoals voorgelegd. De SP-fractie is van mening dat de belangen van de huidige huurders te weinig meegewogen zijn in de plannen. Deze sloop stond als een onderdeel in de plannen voor 2020-2021, maar druist in tegen de kaders die de gemeenteraad in 2016 heeft gesteld in de gemeentelijke woonvisie. Daar is het behoud van het minimale aantal van 3.200 sociale huurwoningen in de categorie betaalbaar vastgelegd. Met de sloopplannen van deze huurwoningen in de Nijverheid doorkruist Welbions de kaders zoals die in de woonvisie door de raad zijn vastgelegd.

Alternatieven nodig
Welbions en Ookbions hebben de prestatieafspraken wel getekend, de gemeente nog niet naar aanleiding van deze discussie. De SP fractie wil van het college weten onder welke voorwaarden ze wel denkt te kunnen tekenen, en wil weten hoe het college denkt dat dan de inbreng van de huurders serieus opgepakt kan worden. De SP ziet met bewoners goede alternatieven voor sloop, namelijk achterstallig onderhoud en renovatie tot energielabel B. Ook dit is destijds als doelstelling vastgelegd in de woonvisie voor deze categorie goedkope huurwoningen. Welbions wil na sloop nieuwe woningen bouwen die gasloos worden met energielabel A plus plus. Dat betekent dat voor de meeste van de huidige huurders deze huizen onbetaalbaar worden. De SP wil dat het college met Welbions serieus ingaat op de woonwensen van de huidige bewoners en ze betrekt bij de plannen voor hun woningen.

Meer berichten