Foto:

Gemeente neemt maatregelen tegen extra parkeerdruk

HENGELO - De gemeente Hengelo staat aan de vooravond van een grootschalige verhuizing. Per 3 februari verhuizen de ambtenaren naar het nieuwe stadhuis. De gemeente heeft aanvullende maatregelen genomen om te voorkomen dat een en ander zal zorgen voor extra parkeeroverlast.

Wanneer de verhuizing rond is zullen er zo'n 750 mensen werken in het stadhuis, inclusief de uitzendkrachten. De gemeente moest dus ook goed nadenken over de belangrijke vraag: hoe komt iedereen straks naar zijn of haar werkplek?

Meten is weten
Om een goed inzicht te krijgen in de eventuele parkeerperikelen werd ook een interne enquête gehouden onder de medewerkers die straks naar de nieuwe locatie verhuizen. Dit leverde bruikbare inzichten op. Van deze groep gaf 45 procent aan van plan te zijn om met de auto naar het werk te komen. 44 procent gaf aan met de elektrische fiets te willen reizen. De overige medewerkers komen met het openbaar vervoer, lopend, heteluchtballon, te paard of op andere, niet nader gespecificeerde wijze.

Het plan
De gemeente heeft een plan gemaakt om problemen met al deze auto's te voorkomen. Dit omvat ook het stimuleren om dit juist niet te doen - bijvoorbeeld door verdere fietsstimulering of het promoten van openbaar vervoer. Medewerkers die écht aangewezen zijn op de auto voor hun woon-werkverkeer kunnen een betaalbaar abonnement kopen om op werkdagen te parkeren in parkeergarage De Beurs. Dit is ook mogelijk voor anderen die in de binnenstad werken. Medewerkers die verder dan 15 kilometer van hun werk wonen, krijgen een werkgeverstegemoetkoming van 10 euro per maand voor een parkeerabonnement in De Beurs of een OV abonnement.

Stimulans
Uit onderzoek blijkt dat het aantal
automobilisten nog kan dalen met 13 procent als de voorwaarden goed zijn om met fiets of openbaar vervoer te komen. Medewerkers kunnen straks voor zakelijke ritjes gebruik maken van (elektrische) fietsen en auto's die de gemeente beschikbaar stelt. Dat wordt duurzaam deelvervoer genoemd. Door duurzaam deelvervoer kan het aantal medewerkers dat met de auto komt ook nog licht dalen.

Fiets
Van de medewerkers die met de auto naar het stadhuis willen komen, woont een derde dichter bij dan 15 kilometer. Dat is de afstand die landelijk wordt gezien als maximale 'fietsbare afstand' met een elektrische fiets. De gemeente probeert deze medewerkers te stimuleren om met de (elektrische) fiets te komen. Medewerkers hebben de mogelijkheid om een fiets te kopen met belastingvoordeel. De medewerker koopt zelf een fiets en mag het aanschafbedrag van maximaal 1.000 euro van zijn inkomen aftrekken zodat hij minder belasting hoeft te betalen. Tot 31 december 2020 wordt het maximale bedrag tijdelijk verhoogd tot 1.250 euro. Ook is vanaf 1 januari een nieuwe regeling beschikbaar van de Belastingdienst, zodat medewerkers zakelijk een fiets kunnen leasen. Het leasebedrag wordt in mindering gebracht op het salaris van de medewerker die daar belastingvoordeel bij heeft. De gemeente gaat deze regeling in de loop van 2020 faciliteren.

Meer berichten
 
Auto zoeker