Foto:

VDL verhuist naar XL Businesspark Almelo

HENGELO - De VDL Groep gaat verhuizen naar het XL Businesspark bij Almelo. Het bedrijf is nu nog gevestigd in Hengelo. Zij produceren onder meer bussen, auto's en halffabricaten voor de industrie.

Het college van B&W en de gemeenteraad van Hengelo betreuren het vertrek van VDL, zo laten zij weten in een persverklaring. Maar belangrijk is dat VDL in Twente blijft en dat daarmee de werkgelegenheid behouden blijft voor de regio.

Gesprekken
Vanaf november 2018 waren de gemeente en VDL Groep met elkaar in gesprek over nieuwbouw. In eerste instantie op de huidige locatie, in een latere fase op het HTSP-terrein bij Thales. De gemeente Hengelo heeft zich zeer intensief ingezet om aan de wensen en eisen van VDL mee te werken. Het betrof in beide situaties ingewikkelde procedures en complexe ruimtelijke ingrepen. In geval van openbare procedures is VDL geïnformeerd dat het de gemeenteraad is die daarover besluit en het gemeentebestuur vooraf geen garanties kan geven op een voor VDL gewenste en snelle afloop. In beide genoemde situaties verwachtte VDL van de gemeente forse en risicovolle investeringen. Dit is met de gemeenteraad besproken. De raad heeft op 29 januari dit jaar eensluidend aangegeven het risico op forse (financiële) tegenvallers niet te willen en kunnen lopen. De onderhandelingen tussen gemeente en VDL waren intensief en werden met respect voor elkaars standpunten gevoerd. De factoren geld, tijd en uitbreidingsmogelijkheden op XL Businesspark wogen zwaar voor VDL. Zo zwaar dat de gesprekken tussen VDL en de gemeente Hengelo helaas niet geleid hebben tot overeenstemming.

Voorgeschiedenis
Medio november 2017 maakte Siemens bekend dat zij haar vestiging in Hengelo wilde sluiten. Dat betekende dat een belangrijk deel van de hoogwaardige Twentse industriële infrastructuur zou verdwijnen. Er stonden op dat moment circa 600 directe arbeidsplaatsen op de tocht. Het college van B&W van Hengelo kwam onmiddellijk in verzet tegen de voorgenomen sluiting.

Lobby
Er werd een intensieve lobby vanuit de gemeente Hengelo opgezet in nauwe samenwerking met het ministerie van Economische Zaken en de Provincie Overijssel. Deze lobby was er primair op gericht om de bedrijfsactiviteiten en werkgelegenheid voor Twente te behouden. Gemeente, Provincie en ministerie hebben alles op alles gezet om de gasturbine- en compressorfabriek te redden en de werkgelegenheid voor de medewerkers en hun gezinnen te behouden voor Twente. Uiteindelijk hebben alle inspanningen geleid tot de overname van de bedrijfsactiviteiten van Siemens door VDL Groep eind juli 2018.

Meer berichten