Foto:

De Luisterlijn is er ook op de donkere dagen

BORNE - Wie komende feestdagen een luisterend oor nodig heeft, kan dag en nacht terecht bij de Luisterlijn. Of het nu weekend, door de week of Oudejaarsnacht is, vrijwilligers van de Luisterlijn Borne zitten klaar voor een anoniem gesprek.

De decembermaand staat in het teken van familiebezoek en gezelligheid. Juist daardoor kunnen mensen zich tijdens de feestdagen extra alleen of verdrietig voelen door eenzaamheid, relatieproblemen of het gemis van dierbaren. Veel instellingen en instanties zijn gesloten, psychologen en behandelaars hebben vakantie, waardoor het gevoel er alleen voor te staan versterkt wordt. De vrijwilligers van de Luisterlijn zijn ook tijdens de feestdagen online bereikbaar en telefonisch zelfs dag en nacht. Zij lossen geen problemen op, maar kunnen wel de pijn verzachten, ondersteunen en helpen om zaken in een ander perspectief te plaatsen. De telefoondienst van de Luisterlijn is alle dagen van het jaar 24/7 bereikbaar. Via het nummer 0900-0767 of het lokale nummer (074-2552555) tegen het normale telefoontarief. E-mailen en chatten kan via www.deluisterlijn.nl

Getrainde vrijwilligers
De vrijwilligers worden goed getraind en begeleid door beroepskrachten van de Luisterlijn. Ze leren eigen (voor)oordelen te parkeren en zich open te stellen voor het verhaal van de ander. Tijdens de trainingen oefenen vrijwilligers luister- en gespreksvaardigheden en verdiepen zich in thema's als depressie, eenzaamheid en zelfbeschadiging.

Start basistraining
In februari start locatie Borne weer een basistraining voor nieuwe vrijwilligers. Tijdens de basistraining is er een mentorperiode met een ervaren vrijwilliger voor iemand zelfstandig aan de slag gaat. Geïnteresseerden kunnen zich aanmelden via www.deluisterlijn.nl/vrijwilligerswerk Op donderdag 16 januari 2020 is er om 10.00 uur een informatiebijeenkomst in Borne over vrijwilligerswerk bij de Luisterlijn.

De Luisterlijn
De Luisterlijn, opgericht in 1958 onder de naam SOS Telefonische Hulpdienst en later Sensoor, heeft 28 locaties door het hele land. Met ruim 300.000 gesprekken per jaar, gevoerd door zo'n 1500 vrijwilligers, is de Luisterlijn de grootste organisatie in Nederland die emotionele ondersteuning op afstand biedt. Eenzaamheid is het meest besproken thema, 20% van de gesprekken ging hierover vorig jaar. Vrijwilligers, opgeleid en begeleid door beroepskrachten, bieden dag en nacht een luisterend oor. Behoefte aan een gesprek? Bel naar 0900-0767 ga naar www.deluisterlijn.nl

Meer berichten