Foto:

Goede ondersteuning voor kwetsbare jongeren

HENGELO - De gemeente Hengelo en maatschappelijke partners doen al veel om de kwetsbare jeugd in Hengelo zo goed mogelijk te helpen. Met steun op het gebied van een veilig thuis, het vinden van een opleiding, begeleiding naar zelfstandigheid en meer. De dit jaar ingezette aanpak met 'Toekomstplannen' lijkt inmiddels de eerste positieve resultaten te boeken.

Volwassen worden is een complex proces. Sommige jongeren hebben hierbij een steuntje in de rug nodig. Ook in Hengelo zijn kwetsbare jongeren te vinden die door uiteenlopende omstandigheden niet altijd zelf dit einddoel kunnen bereiken.

Toekomstplannen
In april 2019 begon de gemeente Hengelo samen met maar liefst zestien ketenpartners met het inzetten van het nieuwe concept Toekomstplannen. Deze aanpak werkt anders dan eerdere hulpverlening. Deze ging nog vaak uit van 'wat heeft men nodig', waarbij de nieuwe aanpak meer gericht is op 'wie'. Bijvoorbeeld: wie is voor de jongere belangrijk? Wie kan zijn mentor zijn? Wie heeft welke rol? Pas daarna komt de vraag wat de jongere nodig heeft als ondersteuning en hoe dit georganiseerd moet worden door welke partner. Het eindresultaat is een goed doortimmerd toekomstplan.

Resultaten
Op 27 november werd een presentatie gehouden om de eerste resultaten te bespreken. De belangrijkste uitkomst is dat de betrokken professionals graag een verlenging en verbreding van de proef zien. Het werken met de nieuwe aanpak vergt tijd, ook voor de betrokken partners. Gery Lammerson van Movisie: "De uitwisseling in subgroepen was heel goed. Goed om te zien dat de aanwezigen de werkwijze verder willen doorzetten." Het afgelopen jaar heeft de praktijk laten zien dat deze aanpak hoopvol is en het wezenlijke resultaten opleveren voor de jongeren.

Breed draagvlak
Door jongeren actief te betrekken bij het maken van het Toekomstplan neemt ook het draagvlak bij de doelgroep toe. Er wordt niet gepraat óver de jongere, maar mét de jongere.

Meer berichten
 
Auto zoeker